Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 5, str. 55-71
Mediji i manipulacija
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: mediji; propaganda; sukobi; Balkan; novi svjetski poredak
Sažetak
Uloga i značaj medija su veoma veliki kako u svakodnevnom životu, tako i u kulturnom, duhovnom i političkom životu savremenog čovjeka. Njihova moć u pogledu političkog oblikovanja ljudi i oblikovanja javnog mnjenja je veoma izražajna. U postupku propagandnog uticaja na javno mnjenje koriste razne manipulativne postupke kako bi ostvarili određene interese i ciljeve. Putem medija politika ostvaruje svoje ekonomske, ideološke, političke pa i vojne akcije. Rat u bivšoj Jugoslaviji i bivšoj Bosni i Hercegovini vođen je i putem medija. Medijski rat još uvijek širi govor mržnje čime i dalje izaziva sukobe i dezintegracione procese na prostoru Balkana.
Reference
*** (1996) Jagnje Božije i zvijer iz bezdana (filosofija rata). Cetinje: Svetigora
Analis, D. (1999) Srpski rukopisi. Podgorica
Boudriallard, J. (1993) Amerika. Beograd: Buddy Books and Kontekst
Brkić, M. (1995) Blokirana istina. Beograd
Čomski, N. (2009) Imperijalne ambicije (Razgovori sa Noamom Čomskim). Novi Sad: Rubikon
Čomski, N. (2009) Kontrola medija. Novi Sad: Rubikon
Čomski, N. (2000) Novi militaristički humanizam lekcije Kosova. Beograd: 'Filip Višnjić'
Eriksen, H.T. (2002) Paranoja globalizacije (Islam i svijet poslije 11 septembra). Sarajevo: Sejtarija
Ilić, M. (2000) Quo vadis svete?. Beograd: Filip Višnjić
Ivanović, Ž., ur. (2002) Senka Rima nad Vašingtonom - pro et contra. Beograd: Filip Višnjić
Katunarić, V. (2003) Sporna zajednica - novije teorije o naciji i nacionalizmu. Zagreb: Nakladni zavod Jesenski i Turk
Kovačević, B. (1995) Kako zaustaviti Ameriku. Banja Luka: NUB Petar Kočić
Kovačević, B. (1996) Medijski rat i genocide. Banja Luka: Glas Srpski
Kovačević, B. (1994) Neofašistički svjetski poredak. Banja Luka: Pravni fakultet
Kovačević, B. (1995) Rat. Novi Sad: Svetovi
Kovačević, B. (2004) Zašto je papa dolazio. Banja Luka: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Milutinović, M. (2010) Rat je počeo rečima (Bosna i Hercegovina devedesetih). Banja Luka: NUBL
Milutinović, M., ur. (2011) Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju. u: Zbornik radova, Banja Luka
Nenadić, M., Poplašen, N., Kovačević, B. (1993) Zapadni Srbi - politika i rat. Sarajevo: Prosveta
Rand, E. (1994) Kapitalizam: nepoznati ideal. Novi Sad: Global Book
Simić, D.P. (1999) Poredak sveta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Subotić, M. (2010) Politička misao srbistike. Beograd: Institut za političke studije
Todorović, B., Vilić, D. (1997) Krize - izazivanje i upravljanje krizama. Beograd: Grafo Mark
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/pol1305055K
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Vojno delo (2010)
Međunarodne krize
Zorić Milanko

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
O naučnosti nekoliko savremenih multidisciplinarnih pravnih teorija
Mitrović Dragan M.

Vojno delo (2003)
Evolucija rata
Mikić Slobodan B.

prikaži sve [25]