Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 5, str. 93-109
Fenomen političkog spektakla na političkoj sceni BiH
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: politički spektakl; BiH; političko komuniciranje; mediji; kultličnosti; društveni problemi; konstruisani neprijatelj
Sažetak
U radu će se analizirati politički spektakl u BiH. Cilj nam je da prepoznamo strukturu poltičkog spektakla na političkoj sceni BiH i ukažemo na funkcije i ciljeve ovog relativno novog termina u medijsko-političkoj sferi. S tim u vezi politički spektakl smo posmatrali kao metodu političkog komuniciranja onih koji vladaju sa onima kojima se vlada. Veoma važan element političkog spektakla jesu mediji. Sa medijskom promocijom ova metoda političke komunikacije ostvaruje svoj puni kapacitet. Konačan ishod političkog spektakla ogleda se u manipulisanju javnosti, kupujući vrijeme za što duži ostanak na vlasti.
Reference
Baraković, V. (2012) Personaliziranje političke scene u BiH i uloga medija. http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo-etika/personaliziranje-politicke-scene-u-bih-i-uloga-medija, 20.2.2012
Edelman, M. (2003) Konstrukcija političkog spektakla. Zagreb: Politička kultura
Kecmanović, N. (2011) Elementi vladavine. Beograd: Čigoja štampa
Kellner, D. (2009) Media spectacle and media events: Some critical reflections. http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/2009_Kellner_MediaEventsJuly-FINAL.pdf, 23.6.2012
Marko, D. (2010) Uloga kreatora javnoga mišljenja u interpretaciji medijskih poruka. u: Veljanovski R. [ur.] Vjerodostojnost medija dometi medijske tranzicije, Zbornik radova, Beograd, str. 67-87
Milardović, A., Lalić, D., Malenica, Z. (2007) Kriza i transformacija političkih stranaka. Zagreb: Centar za politološka istraživanja
Papathanassopoulos, S., Hallin, D. (2012) Political clientelism and the media: Southern Europe and Latin America in comparative perspective. http://www.portalcomunicacion.com/both/opc/client.pdf, 23.5.2012
Sarajlić, E. Sjećanje i neprijatelj: Izazov predstavničke demokratije u BiH. http://www.ba.boell.org/downloads/sjecanje_i_neprijatelj_final.pdf, pristupljeno 2.5.2013
Slavujević, Z. (2009) Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing. Beograd: Grafocard
Šačić, N. (2007) Medijsko lišavanje smisla. Zeničke sveske, Zenica, br. 6, str. 178-184
Šušnjić, Đ.J. (2004) Ribari ljudskih duša. Beograd: Čigoja štampa
Turčilo, L. (2011) Zaradi pa vladaj - politika-mediji-biznis u globalnom društvu i u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Vlastita naklada
Vlajki, E. (2007) Uvod u komuniciranje postmodernizma. Banja Luka: Fakultet za političke i društvene nauke
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/pol1305093V
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.