Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 5, br. 9, str. 81-112
Komplikovan odgovor na jednostavno pitanje - jesu li vjernici i pripadnici manjinskih religija, crkava i vjerskih zajednica u postdejtonskoj BiH diskriminisani?
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: manjinske religije; konfesije; vjerske zajednice i crkve; alternativne religioznosti; diskriminacija; ustavi BiH i entiteta u BiH; Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica; postdejtonska Bosna i Hercegovina; ljudska prava; prozelit
Sažetak
U radu se problematizuje stvarni društveni položaj manjinskih religija, konfesija, vjerskih zajednica i crkava u i postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, autor, istražuje realni društveni, politički, legislativni, medijsko-komunikacijski, ekonomski i status tzv. malih vjerskih zajednica i crkava u ostalim sferama egzistencije kao što su obrazovanje, kultura, zdravstvo itd., nastoji da odgovori na, retorički posmatrano, jednostavno pitanje: da li su manjinske religije, konfesije, vjerske zajednice i crkve, koje tako definiše i tretira Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, diskriminisane ili ne. U fokusu autorove analize su podjednako institucionalna sfera, tj.manjinske religijske zajednice kao takve, ali i pojedinci, pripadnici, vjernici i sljedbenici tih institucionalizovanih i formalizovanih religijsko-konfesionalno-eklesijalnih subjekata imenovanih kao male vjerske zajednice i/ili crkve. Rezultati autorovih empirijsko-teorijskih istraživanja mogu se sažeti u nijansirani, kompleksan odgovor čiji sadržaj vodi ka zaključku da su manjinske religije,crkve i njihovi pripadnici u nekolikim sferama života ipak u podređenom položaju, uprkos deklarativnoj ravnopravnosti svih religija, konfesija, vjerskih zajednica i crkava. Takav zaključak pisac podupire brojnim i plauzibilnim argumentima.
Reference
*** (1997) Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima iz 1948. u: Ljudska prava Human Rights I - Odabrani međunarodni dokumenti, Sarajevo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH
*** (1990) Deklaracija UN o pravima lica koja pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim ili jezičkim manjinama
*** (1997) Nedovršeni mir - izvještaj međunarodne komisije za Balkan. Zagreb: Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava
*** (2004) Zakon o školi Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, br. 38/04 i 2/04
*** (2004) Zakon o srednjoj školi. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, br. 38/04 i 62/04
*** (2005) Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Sarajevo
*** (1981) Deklaracija UN o ukidanju svih oblika netolerancije i diksriminacije zasnovane na vjeri ili uvjerenju
*** (2008) Izborni zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, br. 37
*** (2008-2012) Dnevni avaz, Sarajevo
*** (2008-2013) Glas Srpske, Banja Luka
*** (2008-2013) Nezavisne novine, Banja Luka
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2004) Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, broj 5/04, mart
*** (2008) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, br. 10
*** (2003) Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, br. 18
*** (2008) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, br. 74/08
Bajsić, V., Ceranić, I., Šagi-Bunić, T., ur. Vjerske zajednice u Jugoslaviji. Zagreb: Binoza, 170
Bogdanović, M. (1992) Zašto mnoštvo verskih zajednica. Beograd
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Ljudska prava u Bosni i Hercegovini poslije Dejtona: Od teorije do prakse. Sarajevo, bez godine izdanja
Cvitković, I. (1981) Religije u Bosni i Hercegovini. Tuzla: Univerzal
Cvitković, I. (2005) Sociološki pogledi na religiju i naciju. Sarajevo: DES
Federalno ministarstvo prave (1999) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. u: Ustavi: Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, Kantona u FBiH, Sarajevo
Federalno ministarstvo pravde (1999) Ustav Bosne i Hercegovine. u: Ustavi: Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Kantona u Federaciji BiH, Sarajevo
Gavrić, S., Banović, D., ur. (2011) Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini - analiza postdejtonskog političkog sistema. Sarajevo: University press Magistrat izdanja
GrafoMark (2009) Ustav Republike Srpske. Laktaši, sedmo dopunjeno i prečišćeno izdanje
Grupa, autora (2009) Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2008. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije JUNIR (1997) Etno-religijski odnosi na Balkanu. Niš
Kasapović, M. (2005) Bosna i Hercegovina: Podijeljeno društvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura
Kecmanović, N. (2007) (Ne)moguća država. Glas Srpske, Banja Luka
Koković, D.D. (1996) Sociologija religije i obrazovanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Kolarić, J. (1976) Kršćani na drugi način. Zagreb: Veritas
Komisija za demokrati(zaci)ju putem zakona (tzv. Venecijanska komisija) Savjeta Evrope (2003) Komentari na nacrt Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Strazbur
Krneta, D., Popov-Momčinović, Z. (2007) Religijska tolerancija u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka
Kuburić, Z. (2010) Verske zajednice u Srbiji i verska distanca. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije
Kuburić, Z., ur. (2002) Religija-veronauka-tolerancija. Novi Sad: Centar za empirijsko istraživanje religije
Kukić, S. (2003) Položaj nacionalnih i vjerskih manjina u Bosni i Hercegovini. Politička misao, Zagreb, broj 3, str. 122-137
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine (2012) Religije u Bosni i Hercegovini: Monografija crkava i vjerskih zajednica. Sarajevo
Nagradić, S. (2007) Crkva, religija i politika. Laktaši: GrafoMark
Nagradić, S. (2011) O granicama slobode vjeroispovijesti. Argumenti, Banja Luka, br. 12, decembar
Nagradić, S. (2014) Uvod u razumijevanje manjinskih religija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Svarog, Banja Luka, broj 9
OEBS (2005) Pregled obrazovnih izvještaja o obrazovanju u BiH 2004-2005. Sarajevo
STINA news agency, Novosadska novinarska škola, MEDIA institut PLAN (2003-2006) Regionalni glasnik za promociju kulture manjinskih prava i međuetničke tolerancije, brojevi 3, 5, 10, 11, 12 i 13 iz 2003. 2004. 2005. i 2006
Vernet, Ž. (1997) Sekte. Beograd: Plato
Vukomanović, M. (2001) Sveto i mnoštvo. Beograd: Čigoja štampa
Žilić, A., ur. (1998) Sloboda religija u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Svjetska konferencija religija za mir-Kancelarija u Sarajevu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1509081N
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.