Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 5, br. 9, str. 169-186
Postupci odlučivanja u Evropskoj uniji u oblastima integracije
nema
Sažetak
U radu je dat kratak prikaz osnovnih karakteristika i najznačajnijih promena u postupcima odlučivanja u oblastima integracije u Evropskoj uniji do kojih je dolazilo u proteklih nekoliko decenija. Pod uticajem produbljenja i proširenja integracionog procesa, cikličnog povećanja broja članica, te potrebe za obezbeđenjem višeg stepena demokratičnosti u njenom delovanju, kontinuirano je dolazilo do širenja modaliteta odlučivanja kvalifikovanom većinom, ali i jačanja pozicije i uloge Evropskog parlamenta koji je danas, posebno gledajući iz perspektive postupka saodlučivanja ili redovnog (uobičajenog) postupka, kao najraširenijeg modaliteta odlučivanja u oblastima integracije, bar formalno pozicioniran 'rame uz rame' sa Savetom. Međutim, jačanje pozicije Evropskog parlamenta predstavlja samo malu i nedovoljnu refleksiju na potrebu hitnog obezbeđenja višeg stepena demokratičnosti i snažnijeg približavanja Unije građanima, posebno u uslovima krize u kojoj se ona nalazi, a koja je odavno prestala da bude isključivo ekonomskog karaktera, manifestujući se i u političkoj i institucionalnoj sferi.
Reference
*** (1999) Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on practical arrangements for the new co - decision procedure (Art. 252 of the EC Treaty). OJ, C 148/1, dostupno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4 19990206+0+DOC+XML+V0//EN, (datum posjete: 05.04.2015. godine). Pogledati: C - 344/04, European Law Far
*** (2003) Agreement on better law: Making procedure between the European Parliament, Council and Commission of December 16, 2003. OJ, C321/1, dostupno na: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10116_en.htm (datum posjete: 06.04.2015. godine)
*** Comitology Decision 87/373. OJ L, 197/33, Pogledati u: ‘The European Community System: Comitology’, J.H.H. Weiler and Martina Kocjan, editors, The Law of the European Union, Jean Monnet Working Materials, Unit 13, 2004/2005, dostupno
*** (1999) Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. OJ L, 184, 28 June, p. 23, dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999D0468 (datum posjete: 06.04.2015. godine)
*** (2006) Council Decision of July 17 Amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. 2006/512/EC, July 17, dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006D0512 (datum posjete: 06.04.2015. godine)
*** (2011) Regulation (EU) 182/2011 of the European Parliament and of the Council laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by member states of the Commission’s Excercise of Implementing Powers. OJ L, 28 February, OJ L 55/13, dostupno na: http://eur Pogledati: ‘The Functions of Commitology - What Will Lisabon Change’, Alke Metselaar, University of Maastricht, August 2008, p. 23
*** Final Report of Working Group IX on Simplificatio. eng. Working Group IX on Simplification.; pp. 9 - 10, pogledati na: http://europeanconvention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN and Content=WGIX (datum posjete: 06.04.2015. godin
*** (2013) Regulation 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 Laying down the rules and general principles of concerning mechanisms for control by member states of the Commission’s exercise of implementing power. OJ L, 55, dostupno na: http://eurlex. ‘europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R0182 (datum posjete: 06.04.2015. godine)
*** (1975) Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission of 4 March 1975. Official Journal of the European Communities, 22.04, No C 89, dostupno na: http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/f64b70af-8ecb-4a6d-93e4-9b8c06933cd0/publishable_en.pdf (datum posjete: 07.04.2015. godine)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1509169T
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka