Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 133-150
Raslojavanje novinarskih žanrova u novomedijskoj praksi
nema
Sažetak
Ovim radom aktuelizujemo problematiku primene novinarskih žanrova u savremenoj produkciji štampe, radija, televizije i novih medija. Iznosimo pregled različitih načina upotrebe novinarskih žanrova u savremenim medijima, među kojima identifikujemo devijacije i odstupanja od standardizovanih normi za pisanje pojedinih novinarskih žanrova. Polazimo od stava da su novinarske forme/oblici grupisani u funkcionalne žanrove te da, kao takvi, predstavljaju jezičku, narativnu i diskurzivnu osnovu svakog medija. Time zasnivamo tezu o neophodnosti postojanja nužnog nivoa konvencionalnosti i normiranosti tehnika pisanja i konstruisanja novinarskih žanrova, a sve sa ciljem da se sačuva i unapredi ukupan medijski diskurs, jezički standard i poveća informativnost medija kao najvažnija komunikativna vrednost i funkcija. U radu ukazujemo na najčešće oblike devijacija i destrukcije nekih formi/oblika unutar žanrova koje savremeno novinarstvo praktikuje. U devijacijama vidimo mogućnost za unapređenje funkcija novinarskog narativa, ali mnogo češće uočavamo opasnost od razaranja tekstualnog tkiva i raslojavanja žanrova, formi/oblika novinarskog izražavanja na nove, hibridne i nedorečene forme koje smanjuju informativnost, a povećavaju sporedne ili prateće atribute novinarskog teksta. Posebno skrećemo pažnju na pojave hibridnih žanrova kojima se intenzivira odnos sa publikom, aktuelizuje psiho-socijalna relacija i sugerišu vrednosne i diferencijalne kategorije i izmene u ponašanju publike. U ishodištu rada nudimo definiciju pojma raslojavanje žanrova i ukazujemo na potencijalne opasnosti koje od raslojavanja prete novinarskom narativu. Ukazujemo na potencijalna rešenja, mesto i ulogu novinarske profesionalne zajednice, obrazovnog sistema, nauke i javnih institucija u prevenciji i prevazilaženju ovog problema.
Reference
Baraković, V., Mahmutović, M. (2013) Osnovi radijskog novinarstva. Tuzla: Off-Set
Bugarski, R.D. (1991) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Chandler, D., Munday, R. (2011) Dictionary of Media and Communication. New York: Oxford University Press
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis. Beograd: Clio
Harcup, T. (2014) Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University Press
Itjul, B., Anderson, D.A. (2001) Pisanje vesti i izveštavanje za današnje medije. Beograd: Medija centar
Jevtović, Z., Petrović, R., Aracki, Z. (2014) Žanrovi u savremenom novinarstvu. Beograd: Jasen
Kovač, B., Rozenstil, T. (2006) Elementi novinarstva - šta bi ljudi koji se bave novinarstvom trebalo da znaju i šta bi javnost trebalo da očekuje. Podgorica: CID
Krejg, R. (2010) Onlajn novinarstvo. Beograd: Clio
Manovič, L. (2015) Jezik novih medija. Beograd: Clio
Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015) Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: Clio
Rudin, R., Ibbotson, T. (2008) Novinarstvo, osnovne tehnike i temeljna znanja. Zagreb: Mate
Rus-Mol, Š., Zagorac-Keršer, A. (2014) Novinarstvo. Beograd: Klio
Tomić, B. (2012) Uvod u medije. Beograd: Čigoja štampa
Vasiljevič, V.V. (2009) Žurnalistika. Moskva: KnoRus
Životić, R. (1993) Novinarski žanrovi. Beograd: Institut za novinarstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1611131T
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0