Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 169-189
Pravna ličnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu
nema

e-adresam.savic@fpnbl.org
Sažetak
U ovom radu autor se bavi pitanjima međunarodnopravnog subjektiviteta međunarodnih organizacija, tj. međunarodnih javnih organizacija koje su formirane od strane država. Poseban akcenat je stavljen na opšta određenja međunarodnopravnog subjektiviteta i teorijske osnove subjektiviteta međunarodnih organizacija. Pravna priroda, faktički status i konstitutivni elementi međunarodnih organizacija su detaljno obrađeni, na osnovu čega je izveden zaključak da međunarodne organizacije predstavljaju posebne pravne ličnosti u međunarodnopravnom poretku, a koje posjeduju sposobnosti da u svoje ime preuzimaju prava i obaveze u međunarodnopravnim odnosima, tj. u međunarodnom (javnom) pravu.
Reference
*** (1949) Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations case. ICJ Reports
*** (1946) Convention on the privileges and immunities of the United Nations. UN Documents Collection
Alvarez, J.E. (2006) International Organizations as Treaty-makers. u: International Organizations as Law-makers, Oxford, str. 273-337
Avramov, S. (1974) Trideset godina posle Jalte. Anali PF u Beogradu, V- VI
Avramov, S., Kreća, M.D. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Blikker, N.M., Wessel, R.A. (2005) Updating international organizations. International Organizations Law Review, 2, str. 2
Carić, S.V., Vilus, J., Šogorov, S.V., Đurđev, D. (2000) Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Degan, V., Pavišić, B. (2000) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka
Dimitrijević, M., Simić, M., Đorđević, S. (2006) Uvod u pravo. Kragujevac
Dimitrijević, V., Stojanović, R. (1996) Međunarodni odnosi. Beograd
Hadži-Vidanović, V., Milanović, M., ur. (2005) Međunarodno javno pravo zbirka dokumenata. Beograd
Krivokapić, B. (2011) Aktuelni problemi međunarodnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Lowenfield, F. (2008) International economic law. Oxford, II Edition
Lukić, R.D., Košutić, B.P., Mitrović, D.M. (1999) Uvod u pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Portmann, R. (2010) Legal Personality Personality in International Law. Cambridge University Press
Račić, O., Dimitrijević, V.B. (1988) Međunarodne organizacije. Beograd
Reinisch, I. (2013) Convention on the privileges and immunities of the United Nations. Audiovisual Library of International Law
Savić, M. (2016) Diplomatsko-konzularno pravo i međunarodnopravni poredak. Banja Luka: Komesgrafika
Savić, M. (2013) Međunarodno javno pravo i njegovi subjekti - neka od teorijskih određenja međunarodnopravnog subjektiviteta. Pravna riječ, X, br. 37
Savić, S. (2005) Osnove prava. Banja Luka: Komesgrafika
Shaw, M.N. (2014) International law. Cambridge: Cambridge University Press
Visković, N. (2001) Teorija države i prava. Zagreb
Vrban, D. (2003) Država i pravo. Zagreb: Golden marketing, str. 44
Vukadinović, R.D. (2006) Pravo Evropske unije. Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1611167S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2015)
Međunarodne nevladine organizacije - fenomen savremenog doba
Gvozdenović Ivan, i dr.

Strani pravni život (2003)
Nekoliko crtica o državnoj teritoriji u međunarodnom pravu
Krivokapić Boris

Strani pravni život (2009)
Pojam međunarodnog prava
Krivokapić Boris

prikaži sve [158]