Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 12, str. 109-123
Izazovi održivog razvoja sela Republike Srpske
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaranka.peric-romic@fpn.unibl.org
Sažetak
Iako je modernizacija sela u pogledu infrastrukturnog ulaganja i primjene mehanizacije i tehnologije bitno uticala na poboljšanje kvaliteta života i rada u ruralnim sredinama, ipak nije došlo do prosperitetnijeg razvoja i održivosti sela na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Selo se suštinski i strukturalno transformiše i više ne predstavlja autarkičnu zajednicu zasnovanu na tradicionalnim obrascima ponašanja i djelovanja. Seosko domaćinstvo u tržišno orijentisanoj privredi prerasta u poljoprivredno gazdinstvo, a seljak postaje poljoprivredni proizvođač. Unutar seoske zajednice mijenjaju se i društveni odnosi, a fizički rad ne predstavlja suštinski činilac održivosti sela. U radu se dalje analizira na koji način današnje selo može da opstane u uslovima nekonkurentne poljoprivredne proizvodnje, nedovoljnih ili neadekvatnih mjera ekonomsko-agrarne politike i u uslovima masovnog odlaska stanovništva iz ruralnih sredina. Da li su određeni istorijski preduslovi doveli do odumiranja sela na prostoru bivše Jugoslavije? Izazovi pred kojima se današnje selo nalazi uglavnom se kreće na relaciji zaštite domaće proizvodnje i podizanja proizvodnih potencijala sa jedne strane, te liberalizacije tržišta i slobodne trgovine sa druge strane.
Reference
*** (1946/1967) NRBiH, br.2, 18/46, 20/47, 37/51, 41
*** (2002) Zakon o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljorivrede i sela. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2013) Zakon o koncesijama. Službeni glasnik RS, br. 59
Cifrić, I. (2003) Ruralni razvoj i modernizacija: prilozi istraživanju ruralnog identiteta. Sociologija sela, 42 (165/166); 413-438
Cifrić, I. (2013) Rural Society Experience. Message for Modern Society. Sociologija i prostor, 51 (196 (2)), 265-279
Gaćeša, N.L. (1984) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji - 1945-1948. Novi Sad: Matica srpska
Livada, S. (1988) Socijalno-demografske promjene u selu i poljoprivredi. Sociologija sela, Zagreb, br. 99-100
Mataga, Ž. (2005) Poljoprivredno zadrugarstvo u Hrvatskoj. Razvoj i temeljni problemi. Sociologija sela, 43 (167 81)), 17-42
Mendras, H. (1986) Seljačko društvo. Zagreb: Globus
Mitrović, M. (2015) Sela u Srbiji. Promene strukture i problemi održivog razvoja. Beograd: Republički zavod za statistiku
Mitrović, M.M. (1998) Sociologija sela. Beograd: Sociološko društvo Srbije
Puljiz, V. (1970) Mješovita gospodarstva u socijalno-ekonomskoj strukturi našeg sela. Sociologija i prostor, vol. (29-30), 92-104
Štambuk, M. (1988) Društveni razvoj i selo. Sociologija sela, Zagreb, br. 99-100
Vaško, Ž., Mrdalj, V., Brković, D. (2016) Analiza politike podsticanja razvoja poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj. Banja Luka: Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka
Župančić, M. (1991) Seljaštvo i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava. Sociologija i selo, 29 (111/114), 45-55
Župančić, M. (2000) Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela. Sociologija sela, 38 (1-2): 11-78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1612109P
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.
Creative Commons License 4.0