Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 12, str. 142-152
Političko komuniciranje kao suštinski sporan koncept
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaaleksandar.vranjes@fpn.unibl.org
Sažetak
Pozivajući se na tezu o 'suštinski spornim pojmovima' koji prema Valteru Galiju predstavljaju pojmove koji i pored pravilne upotrebe izazivaju nerazrješiva neslaganja među onima koji ih koriste, odnosno izazivaju radikalne i dugotrajne rasprave, u ovom radu gradimo tezu da je političko komuniciranje suštinski sporan koncept. Da bismo dokazali navedenu tvrdnju, prvo pravimo pregled različitih pristupa pojmu 'politika', pokazujući kako se ovaj termin mijenjao kroz vrijeme i kako je to uticalo na određivanje definicija kod različitih autora. Zatim osvrćući se na termin komuniciranje i konačno definicije samog političkog komuniciranja, dokazali smo da je osnovna teza ovog rada tačna, kroz identifikaciju spornih elemenata koji se obično koriste prilikom definisanja ovog koncepta.
Reference
Arendt, H. (1958) The human condition. Chicago: University of Chicago Press
Debre, R. (2000) Uvod u mediologiju. Beograd: Clio
Diverže, M. (1966) Uvod u politiku. Beograd: Savremena administracija
Gallie, W.B. (1956) Essentially contested concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 56, str. 167-198
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Klio
Kecmanović, N. (2010) Politika, država i moć: studije iz političke teorije. Beograd: Fakultet političkih nauka
Lyon, A. (2013) Deliberative Acts: Democracy, Rhetoric, and Rights. University Park, PA: Penn State University Press
Radojković, M., Đorđević, T. (2001) Osnove komunikologije. Beograd: Fakultet političkih nauka
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Samardžić, S.J. (1993) Politika. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Slavujević, Đ.Z. (2009) Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing. Beograd: Grafokard
Slavujević, Z.Đ. (1997) Starovekovna propaganda - od Vavilonske kule do 'Panem et circences!'. Beograd: Radnička štampa
Tadić, L. (2007) Javnost i retorika. Beograd: Zavod za udžbenike
Tadić, L. (1996) Nauka o politici. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1612142V
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2011)
Komunikaciona strategija za popunu Vojske Srbije profesionalnim vojnicima
Milošević Helena

God Fak polit nau (2009)
Demokratija i nasilje
Kecmanović Nenad

Politeia (2016)
Unutarpartijska demokratija u Srpskoj
Simović Vlade

prikaži sve [99]