Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 172-186
Uticaj pre-mortem uslova na bledo, meko i vodenasto (BMV) i tamno, čvrsto i suvo (TČS) meso svinja
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Katedra za stočarstvo i tehnologiju prerade animalnih proizvoda, Čačak, Srbija

e-adresacobanovic.nikola@vet.bg.ac.rs
Projekat:
Odabrane biološke opasnosti za bezbednost/kvalitet hrane animalnog porekla i kontrolne mere od farme do potrošača (MPNTR - 31034)

Ključne reči: pigs; pre-mortem conditions; skin lesions; PSE meat; DFD meat
Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi uticaj pola, gustine svinja u transportnom sredstvu, dužine boravka u depou i godišnjeg doba na učestalost lezija na koži trupova svinja i pojavu bledog, mekog i vodenastog mesa (BMV) i tamnog, čvrstog i suvog mesa (TČS). Lezije na trupu svinja (n=480) su ocenjivane na osnovu Welfare Quality®protokola (2009). Vrednosti pH (pH45) i temperature (t45) su određivane 45 minuta postmortem. U grupi svinja sa skorom 2 lezija na koži uočena je značajno veća učestalost BMV i TČS mesa u poređenju sa grupama svinja sa skorom 0 i 1. Nije utvrđena statistički značajna razlika između polova u pojavi lezija na koži, kao i u učestalosti BMV i TČS mesa. Rezultati ovog ispitivanja su pokazali da je podna površina manja od 0.3 m2 i veća od 0.5 m2 na 100 kg telesne mase svinja imala negativan uticaj kako na dobrobit životinja tako i na kvalitet mesa. Pored toga, utvrđeno je da dužina boravka u depou utiče na parametre kvaliteta mesa, kao i na učestalost lezija na trupu svinja i pojavu BMV i TČS mesa, pri čemu su posle dugotrajnog boravka u depou (> 17 h) utvrđene statistički značajno veće pH45 i t45 vrednosti, kao i veća učestalost lezija na trupu i TČS mesa. Sa druge strane, nakon kratkotrajnog boravka u depou (< 1 h) utvrđena su statistički značajno niže pH45 vrednosti, odnosno statistički značajno više t45 vrednosti, kao i učestalost lezija na trupu i BMV mesa. Isto tako, utvrđena je statistički značajno veća pojava lezija na trupu svinja u zimskoj sezoni u odnosu na sva ostala godišnja doba. Takođe, visoke temperature tokom letnje sezone i niske temperature tokom zimske sezone imale su negativan uticaj na parametre kvaliteta mesa, a posledično i na pojavu BMV i TČS mesa.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.1515/acve-2016-0015
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka