Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 203-213
Tipizacija izolata Campylobacter spp poreklom iz Republike Srbije primenom m-PCR i RAPD metoda
aInstitut za zemljište, Beograd, Srbija
bInstitute of Veterinary Medicine, Jagodina
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija
dVojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

e-adresajelapet@gmail.com
Projekat:
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)

Ključne reči: broilers; Campylobacter spp.; epidemiology; multiplex-PCR; RAPD
Sažetak
Kampilobakterioza je infektivna bolest ljudi izazvana termofilnim bakterijama roda Campylobacter, uglavnom vrstama C. coli i C. jejuni. Jedan je od vodećih uzroka gastroenteritisa, pri čemu broj obolelih premašuje broj infekcija Salmonella vrstama. Epidemiologija uzročnika nije u potpunosti rasvetljena, ali je u mnogim istraživanjima naglašena uloga pilećeg mesa u infekciji ljudi. Cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje diverziteta Campylobacter vrsta prisutnih u Republici Srbiji i uspostavljanje brzog i pouzdanog sistema za potvrdu i tipizaciju dobijenih izolata. Ispitivani su uzorci uzeti sa farmi brojlera i iz klanica živine, kao i 2 izolata poreklom od ljudi. Identifikacija izolata vršena je primenom multiplex-PCR-a. Genotipizacija je vršena primenom analize nasumično umnožene polimorfne DNA (RAPD) sa više prajmera. Primenom prajmera neuobičajenih za ispitivanje Campylobacter vrsta i jednog novodizajniranog (DJP17), dobijeni su RAPD profili autohtonih Campylobacter izolata. Stepen diskriminacije izolata zavisio je od primenjenih prajmera: prajmeri SPH1 i AG15 bili su delimično informativni, dok su prajmeri AP10, AK16 i DJP17 dali bolje rezultate.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0017
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka