Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 214-221
Efekti glifosata na enzimsku aktivnost i glukozu u serumu kod pacova Rattus norvegicus
aUniverzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Federacija BiH
bPublic Health Center 'Mustafa Šehović', Tuzla, Bosnia and Herzegovina

e-adresamfocak10@mail.com
Ključne reči: ALT; AST; serum glucose; glyphosate; LDH; Wistar strain rat
Sažetak
Glifosat je pesticid koji utiče na mnoge parametre u krvi ukoliko se unese oralno ili subkutano. Ovaj pesticid izaziva snažne promene u metaboličkoj aktivnosti što se može meriti promenama aktivnosti organospecifičnih enzima, među kojima su najznačajniji aminotransferaze (AST i ALT), dok je glukoza indikator stresnog stanja i energetskog metabolizma nakon akutnog tretmana glifosatom. U ovom istraživanju, glifosat je apliciran subkutano, na svakih 24 časa u periodu od 15 dana. Doza glifosata korišćena u ovom tretmanu iznosila je 2.8 g/kg. Eksperimentalni pacovi su bili starosne dobi od 13 nedelja. Koncentracija serumske glukoze, aktivnost laktat dehidrogenaze i jetrenih transaminaza (AST i ALT) su analizirane kao indikatori promena koje su nastupile nakon tretmana glifosatom. Utvrđeno je da glifosat dovodi do statistički značajnog sniženja koncentracije serumske glukoze. Povećanje aktivnosti AST, ALT i LDH (p<0.05) u serumu je indikator oštećenja hepatocita i njihovog isplavljivanja dok promene LDH ukazuje na oštećenja drugih tkiva i organa.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0018
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka