Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 222-233
Ekspresija KIT receptora na kutanim mastocitomima pasa bez c-kit mutacija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija

e-adresaivucicevic@gmail.com
Projekat:
Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane (MPNTR - 46002)

Ključne reči: dogs; mast cell tumor; morphology; classification; CD117
Sažetak
Histopatološko ispitivanje, gradacija, imunohistohemijsko bojenje i molekularno genetska ispitivanja su predloženi kriterijumi za klasifikaciju kutanih mastocitoma pasa. Prisustvo aberantne ekspresije CD117 i mutacija c-kit protoonkogena moglo bi da bude indikativni parameter za finalnu histopatološku klasifikaciju mastocitoma. Glavni cilj ispitivanja je određivanje povezanosti mesta ekspresije KIT receptora i histološkog gradusa mastocitoma bez c-kit mutacija. Ispitivanjima su obuhvaćena 24 mastocitoma i 6 kontrolnih isečaka kože uzorkovanih od ukupno 30 odraslih pasa različitog uzrasta, rase i pola. Uzorci fiksirani u formalinu i ukalupljeni u parafinske kalupe su bojeni hematoksilin-eozinom, toluidin plavo metodom i imunohistohemijski primenom CD117 antitela. DNK je izolovana iz istih parafinskih kalupa, a PCR amplifikacija je izvršena primenom specifičnih prajmera PE1 i PE2. Stepen malignosti je utvrđen na osnovu prisustva mitotskih figura, multinuklearnih ćelija, ćelija sa bizarnim jedrom i kariomegalije na 10 polja velikog uveličanja. Na osnovu histopatoloških osobina, 14 od 24 mastocitoma su svrstani u visoki stepen maligniteta, dok je 10 mastocitoma niskog stepena maligniteta. Citoplazmatska ekspresija CD117 je uočena kod 9 od 14 mastocitoma visokog stepena maligniteta, što potvrđuje vezu između aberantne ekspresije CD117 i povećane ćelijske proliferacije.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0019
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka