Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 234-244
Skenirajuća elektronsko mikroskopska analiza promena hidroksiapatit/poli-L-laktida sa različitom molekulskom masom PLLA posle intraperitonealne implantacije
aUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek Biologija i ekologija, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biomedicinska istraživanja, Srbija
cSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut tehničkih nauka, Beograd, Srbija
dNational Academy of Engineering of Serbia, Belgrade

e-adresaljupce@pmf.ni.ac.rs
Projekat:
Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi (MPNTR - 41017)
Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi (MPNTR - 45004)

Ključne reči: calcium hydroxiapatite; poly-L-lactide; implant; mouse; peritoneum; collagen; SEM
Sažetak
Jedan od bitnih pristupa u rešavanju problema gubitka koštanog tkiva danas predstavlja implantacija biomaterijala. Kalcijum hidroksiapatit (HAp), kao najzastupljenija komponenta kosti, je postao ozbiljan kandidat za implantacije. Sintetički polimer, poli -L-laktid (PLLA), se često koristi kao polimerni materijal u okviru HAp/PLLA kompozitnog materijala sa ciljem da zameni kolagena vlakna koštanog tkiva. Vlakna PLLA mogu da doprinesu čvrstini HAp dok njihova dobra biorazgradivost obezbeđuje prostor potreban za remodelaciju tkiva. Razlike u poroznosti, mikrostrukturi, kompre sivnoj konzistenciji, kao i biorazgradivosti HAp/PLLA se mogu postići korišćenjem PLLA različitih molekulskih masa. U ovom radu, korišćen je HAp/PLLA kompozitni materijal sa PLLA komponentom različite molekulske mase (50 000, 160 000 i 430 000) koji je implantiran u peritoneum miša. Promene u mikrostrukturi površine biometerijala (HAp/PLLA) su praćene jednu nedelju, tri nedelje i četiri meseca nakon njihove implantacije u peritoneum miša pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije. Dobijeni rezultati pokazuju značajne razlike u reakciji tkiva na ispitivane kompozite, zavisno od njihove molekulske mase. Najintenzivnija proliferacija ćelija je uočena kod HAp/PLLA 50 000 implanata u poređenju sa HAp/PLLA 430 000 i HAp/PLLA 160 000. Obilje eritrocita se može primetiti u blizini HAp/PLLA 430 000 implanata. Razlike u biološkoj reakciji na ispitivane materijale mogu biti značajne za različitu primenu biokompozita. Različiti tipovi HAp/PLLA kompozitnih biomaterijala sa različitom stopom resorpcije mogu biti napravljeni i programirani tako da budu pogodni za određene namene u organizmu.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0020
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka