Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 3, str. 294-303
Efekti Lactobacillus plantarum LS/07 na aktivnosti enzima crevnih bakterija u preveniranju kancera, ateroskleroze i disbioze
Institute of Experimental Medicine, Medical Faculty, University of P. J. Šafárik, Košice, Slovak Republic

e-adresaemilia.hijova@upjs.sk
Projekat:
Project of the Agency of the Slovak Ministry of Education, Science, Research, and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of the EU, no. ITMS 26220120058
Project of the Agency of the Slovak Ministry of Education, Science, Research, and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of the EU, no. ITMS 26220220104
Project of the Agency of the Slovak Ministry of Education, Science, Research, and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of the EU, no. ITMS 26220220152
Project VEGA 1/0279/13
Project VEGA 1/0309/16

Ključne reči: sprague-dawley rats; bacterial enzyme; cancer; atherosclerosis; dysbiosis
Sažetak
Ispitivani su efekti probiotičkog soja Lactobacillus plantarum LS/07 na aktivnosti bakterijskih enzima - β-glukuronidaze (β-GLUCUR), β-galaktozidaze (β-GAL) i β-glukozidaze (β-GLU) u prevenciji kancera, ateroskleroze i disbioze. Sprague-Dawley muški pacovi su metodom slučajnog izbora, podeljeni u 12 eksperimentalnih grupa: C (kontrolna grupa), AT (grupa ateroskleroze), CC (karcinogena grupa), svaka grupa u kombinaciji samo sa antibioticima ili probioticima kao i svaka grupa sa dvostrukom kombinacijom antibiotika i probiotika. U kontrolnoj grupi, aktivnost β-GLUCUR nije se menjala tokom trajanja ogleda. Ishrana sa velikom količinom masti u AT grupi, uslovila je značajno povećanje aktivnosti β-GLUCUR (p<0,001) i β-GLU (p<0,01). Aplikacija azoksimetana u CC grupi, značajno je povećala aktivnost β-GLUCUR (p<0,01) ali je smanjila β-GLU (p<0,01). Svakodnevna aplikacija probiotika, individualno i u kombinaciji sa antibioticima, povećala je aktivnost β-GAL, kao i β-GLU, uz pozitivno smanjivanje nivoa β-GLUCUR. U kontrolnoj antibiotskoj grupi, β-GLUCUR aktivnost se značajno povećala (p<0,05) uz smanjenje β-GLU (p<0,01). Ovo može da bude posledica promene mikroflore u korist koliformnih bakterija. Rezultati pokazuju da postoji pozitivan efekat Lactobacillus plantarum LS/07, što nadalje ukazuje na moguću upotrebu ove bakterije u prevenciji oboljenja u humanoj i veterinarskoj medicini.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.1515/acve-2016-0026
objavljen u SCIndeksu: 21.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka