Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 3, str. 373-391
Uticaj različitih hemijskih oblika selena dodatog hrani koja sadrži karnozinsku kiselinu, riblje ulje i ulje repice na nastanak isparljivih masnih kiselina i metana u buragu, kao i profil masnih kiselina u sadržaju buraga i mišićima jagnjadi
The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, Jabłonna, Poland

e-adresam.czauderna@ifzz.pl
Projekat:
Project of the National Science Centre (NCN): Grant No.2013/09/B/NZ9/00291
Project of the Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, PAS, Jabłonna, Poland (Project No. II.1; 2015)

Ključne reči: carnosic acid; fatty acids; methane; ovine rumen; seleno-compounds; volatile fatty acids
Sažetak
Jagnjad su raspoređena u 3 grupe od po 6 životinja. Tokom 35 dana jagnjad je hranjena obrocima koji sadrže 2% ulje repice, 1% riblje ulje i 0,1% karnozinske kiseline (kontrolna grupa) ili dve ogledne suplementirane sa 0,35 mg/kg Se u obliku seleniziranog kvasca (SeY) ili selenata. Mišići Musculus longissimus dorsi (MLD) i Musculus biceps femoris (MBF), tečnost iz buraga i mikroflora su uzeti od svake životinje. Dijetarna suplementacija sa SeY je efikasno stimulisala nakupljanje isparljivih lančanih masnih kiselina (VFAs), iso-razgrenatih lanaca VFAs, CO2 i CH4 u ruminalnoj tečnosti. Obrok suplementiran selenitom je najefikasnije snižavao vrednosti CO2, CH4 i VFAs, uključujući linearne lance VFAs, sa izuzetkom iso-razgranatih lanaca VFAs. Kod kontrole u mikrobioti bio je najviši sadržaj iso-SFAs i neparnih zasićenih masnih kiselina. Dijetarna suplementacija sa SeY je u ruminalnoj tečnosti efikasno snizila odnos sirćetne kiseline prema propionskoj. Suplementacija selenatom je poboljšala performanse jagnjadi time što je u buragu snizila koncentraciju CH4 i CO2 Dodavanje selenita smanjilo je biohidrogenizaciju C 18:0 u poređenju sa kontrolom. Selenat je u poređenju sa SeY efikasnije snizio zbirnu koncentraciju svih SFA (SSFAs) i svih masnih kiselina (SFAs) u MLD i MBF. SeY je efikasnije uticao na porast koncentracija SFA (SSFAs) i masnih kiselina (SFAs) u MLD i MBF. Selenat je bio efikasan u povećanju telesne mase jagnjadi.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0032
objavljen u SCIndeksu: 21.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka