Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 4, str. 455-465
Reklasifikacija 21 tumora ovojnica perifernih nerava pasa (PNST) upotrebom imunohistohemijskog panela prema preporukama iz literature
Department of Veterinary Medical Sciences, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Bologna, Italy

e-adresaluciana.mandrioli@unibo.it
Ključne reči: canine; EGFR; immunohistochemistry; PNST; soft tissue sarcomas
Sažetak
Cilj studije je bio da se obavi re-evaluacija arhiviranih uzoraka sarkoma mekih tkiva (soft tissue sarcomas, eng. -SSTs) koji su morfološki odgovarali tumorima ovojnica perifernih nerava pasa (peripheral nerve sheath tumors, eng. - PNSTs). U svakom pojedinačnom slučaju, primenjen je imunohistohemijski panel koji je uključivao α-SMA, calponin, desmin, S-100, GFAP, NSE i Olig2, a u cilju procene da li je fenotip bio konzistentan sa histološkim nalazom na tumoru. Pored toga, obavljena je i evaluacija EGFR, koji ima potencijalne terapijske implikacije u odnosu na PNST. Studijom je obuhvaćen 21 tumor. Četrnaest slučajeva (66,7%) je bilo pozitivno na najmanje jedan marker mišićnog tkiva pri čemu je obavljena reklasifikacija kao perivaskularni tumori (perivascular tumors, eng.- PVTs). Pozitivno bojenje sa S-100 bilo je uočeno kod jednog tumora (4,8%) pa je taj uzorak klasifikovan kao PNST. Ostalih 6 tumora, su klasifikovani kao slabo diferentovani STS. U sve tri grupe, nisu uočene jedinstvene histopatološke osobine. NSE i Olig2 obeležavanje nije bilo specifično i nije moglo da se upotrebi u dijagnostičke svrhe. GFAP je bio negativan u svakom slučaju. Šest uzoraka tumora (28,6%) su bili pozitivni na EGFR, uključujući i PNST. Čak i posle primene šireg imunohistolohemijskog panela, razlikovanje između PNST i PVT i dalje predstavlja značajan problem i izazov za patologe. Konačno, nije moguće svrstavanje tumora u podgrupe, samo na osnovu svetlosne mikroskopije.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0039
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka