Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 4, str. 478-488
Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija
bVojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

e-adresamiram@vet.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj biljnih lekova i biocida na bazi karvakrola, timola i cinamaldehida za primenu u veterinarskoj medicini, stočarstvu i proizvodnji hrane bez štetnih rezidua (MPNTR - 31087)

Sažetak
Karvakrol je monoterpenski fenol i sastavni je deo esencijalnih ulja biljaka iz familije Lamiaceae. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita analgetičko dejstvo karvakrola, moguće razlike u farmakološkom odgovoru između polova, i uticaj karvakrola na koordinaciju kretanja kod pacova. Hiperalgezija je izazvana formalinom (1,5%) koji je aplikovan s.c. u gornju usnu pacova. Hiperalgezija i efekti karvakrola i indometacina mereni su orofacijalnim formalinskim testom. Uticaj na motornu koordinaciju kod životinja tretiranih karvakrolom ispitali smo rota-rod testom. Karvakrol primenjen p.o. u pretretmanu (45 min. pre aplikacije formalina) u dozi od 50, 75 i 100 mg/kg t.m. kod mužjaka i dozi od 50 i 100 mg/kg t.m. kod ženki pacova, prouzrokuje dozno zavisan antinociceptivni efekat. Ovaj efekat karvakrola je značajno veći (P<0,01, P<0,001) kod pacova muškog pola. U poređenju sa indometacinom aplikovanim u pretretmanu (2 mg/kg, p.o.), karvakrol (100 mg/kg) ispoljava značajno veći (P<0,05 i P<0,001) antinociceptivni efekat na formalinom izazvanu hiperalgeziju kod mužjaka pacova. U rota-rod testu karvakrol nije narušio motornu koordinaciju kod mužjka pacova, niti doza karvakrol sa jasnim antinociceptivnim svojstvima deluje depresivno na CNS tretiranih pacova. Imajući u vidu da je karvakrol monoterpen biljnog porekla sa malo potencijalnih neželjenih dejstava i bez rezidua, realno je očekivati mogućnost njegove primenu u terapiji inflamatornog bola kod životinja.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0041
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka