Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 4, str. 497-508
In vivo ispitivanje enzimske aktivnosti nekih Ru(II) jedinjenja sa N-alkilfenotiazinima
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Srbija

e-adresamilena@vet.bg.ac.rs
Projekat:
Dizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja (MPNTR - 172014)

Ključne reči: Ruthenium complexes; N-alkylphenothiazines; acethylcholinesterase; lactate dehydrogenase
Sažetak
Cilj ovog rada je da se ispitaju i uporede efekti dva kompleksa rutenijuma sa trifluoperazinom na aktivnost enzima acetilholinesteraze i laktat-dehidrogenase in vivo pod fiziološkim uslovima u krvi pacova. Kompleksi 1 i 2 pokazali su pozitivan efekat na aktivnost acetiholinesteraze u svim primenjenim dozama. Ukupna aktivnost LDH je inhibirana u prisustvu oba kompleksa, ali kompleksi Ru(II) pokazuju različite rezultate na izoenzimske oblike ovog enzima. Aktivnosti izoenzima LDH1 i LDH2 su smanjene u svim primenjenim dozama kompleksa 2, dok kompleks 1 smanjuje aktivnost samo izoenzima LDH2 u tim istim koncentracijama. Rezultati prikazanog istraživanja ukazuju na neuro - i kardio zaštitni potencijal oralne primene kompleksa 1 i 2, kao netoksičnih jedinjenja pod fiziološkim uslovima, indukovano preko njihovog snažnog antioksidativnog efekta.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.1515/acve-2016-0043
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka