Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 4, str. 520-533
Molekularna karakterizacija ESBL-produkujućih Escherichia coli izolata iz zdravih goveda i ovaca
aDepartment of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
bDepartment of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

e-adresapehlivanoglu@mehmetakif.edu.tr
Projekat:
Project of the Scientific and Technological Research Council of Turkey, (TUBITAK project number, 112O 820)
Project of the Mehmet Akif Ersoy University, Scientific Research Projects Unit, Turkey, No. 0158KAYDEP-13

Ključne reči: cattle; ESBL; Escherichia coli; multidrug-resistance; sheep
Sažetak
Cilj studije je bio karakterizacija Escherichia coli izolata koji proizvode ESBL, a koji su izolovani iz zdravih goveda i ovaca u Burdur proviniciji u Turskoj. Uzorci fecesa od ukupno 200 goveda i 200 ovaca su ispitivani pri čemu je 31 uzorak od goveda (15,5%) i 3 uzoraka od ovaca (1,5%), bilo pozitivno na ESBL-produkujuće E. coli. Upotrebljen je kombinovani klinički i laboratorijski standardni metod Instituta. Od svih ESBL klasa gena, koji su ustanovljeni PCR metodom, blaCTX-M tip je bio najčešći, a sledile su blaTEM i blaSHV familije. Izolati E. coli koji proizvode ESBL pokazali su ko-rezistanciju na veći broj različitih antibiotika uključujući aminoglikozide, fenikole, quinolone, inhibitore folatnog puta i tetracikline. Stepen rezistencije je bio veći kod izolata poreklom od goveda, u poređenju sa izolatima od ovaca. Filogenetsko grupisanje E. coli izolata ukazuje da je grupa A (naročito A1) bila dominantna (19/34, 55,9%), pri čemu su sledile grupe B1 (9/34, 26,5%) i D (6/34, 17,6%); nijedan izolat nije spadao u B2 grupu. Studija pokazuje i to da se ESBL-produkujući E. coli izolati, nalaze u intestinalnoj flori zdravih goveda i ovaca u Burdur pokrajini Turske. Ovo je prvi prikaz koji ukazuje na pojavu CTX-M tipa ESBL-produkujućih E. coli izolata iz ovaca na farmama u Turskoj.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.1515/acve-2016-0045
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka