Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:43

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, br. 5, str. 14-31
Olivijeov 'Esej o Hamletu'
Univerzitet Crne Gore, Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje, Crna Gora + Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora + Filološki fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresazoran.koprivica@gmail.com
Ključne reči: prototekst; intertekstualnost; adaptacija; ekranizacija; transpozicija; dijegeza; dekonstrukcija; Šekspir; Olivije; Hamlet
Sažetak
Hamlet Lorensa Olivijea više je renesansni lik, melanholik i sanjar, a ne čovek od akcije na način kako su to, u njegovim ekranizacijama, Henri V i Ričard III. Ipak, čini se da je Olivije najveću hrabrost pokazao, ne u krajnje slobodnom pristupu, tumačenju ove Šekspirove tragedije, već u doslovnoj primeni Frojdovog obrasca na probleme u njemu, viđenog kroz prizmu profesora Ernesta Džonsa. Transponujući originalni Šekspirov tekst, on polazi od njegovih globalnih svojstava, apstrahujući brojne i razgranate događajne i asocijativne momente koji bi mogli da opterete polifonu strukturu njegove - filmske priče. Olivije, takođe, želi da izbegne njeno dramsko raslojavanje i gledaočevu pažnju fokusira na klimaksne momente. No, dramski najjače i najupečatljivije scene u njegovoj ekranizaciji Hamleta, ipak su one vezane za upotrebu kamere, tačnije njenu pokretljivost i analitičnost, čime se želi ukazati ne samo na ostentativnu razliku između kinematografske i teatarske stilizacije, već se, na određeni način, opredeljuje i položaj samog gledaoca. Olivije se u svom 'eseju o Hamletu' ne bavi hronologijom, odnosno problemom vremenskih odnosa. Vizuelna struktura ovog filma i njegova dinamika a priori su određene ritmičkim parametrima lavirintskog prostora Elsinora.
Reference
Barker, F. (1953) The Oliviers (A Freudian Hamlet - an Oscar for Henry - an essay in Hamlet). London: Hamish Hamilton, pp. 115-127; 202-216; 253-264
Beja, M. (1979) Film and literature (Henry V, 1944/ Hamlet, 1948). New York: Longman Inc, 136-146; 156-168
Cross, B., ur. (1948) The Film Hamlet, A Record of its Production. London: Saturn Press
Davies, A. (2009) Filming Shakespeare's Plays. Cambridge: Cambridge University Press
Davies, A., Wells, S., ur. (1994) Shakespeare and the Moving Image: The Plays on Film and Television. Cambridge University Press
Dent, A., ur. (1948) Hamlet: The Film and the Play. London: World Film Publications
Donaldson, P. (1990) Shakespearean Films/ Shakespearean Directors. Boston: Unwin, Hyman
Eckert,, Charles, W., ur. (1972) Focus on Shakespearean Films. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall
Garrett, J., ur. (1954) Talking of Shakespeare. London: Hodder & Stoughton
Hanžeković, F. (1960) Shakespeare i film. Filmska kultura, br. 20
Jevtić, D. (1961) Laurence Olivier. u: Črnja Z. [ur.] Zvijezde bez maske, Zagreb: Epoha, 373-381
Jorgens,, Jack, J. (1977) Shakespeare on Film. Bloomington-London: Indiana University Press
Manvell, R. (1979) Theater and film: Shakespeare on film. London: Associated University Presses, pp. 135-204
Morley, M., ur. (1948) The Films of Laurence Olivier. Secausus, N. J: The Citadel Press
Morris, P. (1972) Shakespeare on film: An index to William Shakespeare's plays on film. Ottawa: Canadian Film Institute
o`connor Garry,, ur. (1978) Olivier in Celebration. London: Hodder&Stoughton
Obrazcova, A. (1985) Oliv'eproti vOliv'e. Iskusstvo Kino, br. 10
Olivier, L. (1982) Confessions of an Actor. London: Weidenfeld and Nicolson
Olivier, L. (1989) On acting: Shakespeare on film. London: Sceptre, pp. 167-191
Petrić, V. (1964) Šekspir i film. Beograd: Jugoslovenska kinoteka
Schickel, R. (1989) Olivier (1907-1989). Film Comment, No. 5
Šamić, M. (1949) Kratak osvrt na Šekspirovu tragediju ‘Hamlet' i njenu filmsku adaptaciju. Brazda, 364-371
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705014K
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka