Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 12 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, br. 5, str. 132-141
Aria Džona Kejdža sagledana kroz prizmu kontekstualne uslovljenosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresabr.muzikolog@gmail.com
Ključne reči: muzička neoavangarda; kontekst; vokalna umetnost; Džon Kejdž; Keti Berberijan
Sažetak
U ovom radu baviću se analizom tri sloja konteksta u kom je nastala Aria Džona Kejdža za solo glas i koju je na 'velikoj sceni' muzičke neoavangarde u Darmštatu izvela Keti Berberijan. U pitanju su: (1) društveno-politički kontekst Nemačke nakon Drugog svetskog rata, koja tada započinje proces denacifikacije, (2) umetnički kontekst neoavangardnog muzičkog miljea koji se u tom periodu formirao u Darmštatu i (3) kontekst novog razdoblja u istoriji vokalne umetnosti. Zastupaću tezu da je, u okviru ubrzane denacifikacije i liberalizacije nemačkog društva, te uspostavljanja hladnoratovskog odnosa između Istoka i Zapada, došlo do susretanja američke eksperimentalne i evropske avangardne muzičke prakse. Delo Aria predstavlja primer zajedničkog rada američkih i evropskih umetnika, koji se ispostavio kao značajan korak u istoriji razvoja proširenih vokalnih tehnika u muzičkom izvođaštvu i komponovanju.
Reference
Iddon, M. (2013) New Music at Darmstadt. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Iddon, M. (2007) Gained in Translation: Words about Cage in Late 1950s Germany. Contemporary Music Review, 26(1): 89-104
Meehan, K. (2001) Not Just the Pretty Voice: Cathy Berberian as a Collaborator, Composer and Creator. Washington: University in St. Louis, Al Thesis and Dissertations, doctoral dissertation
Meyer, M. (1991) A Musical Facade for the Third Reich. u: Barron S. [ur.] Degenerate Art: The Fate of the Avant-garde in Nazi Germany, Los Angeles: Los Angeles County Museum, 171-183
Michaud, E. (2004) The Cult of Art in Nazi Germany. Stanford: Stanford University Press
Nikolić, S. (2015) Avangardna umetnost kao teorijska praksa: Black Mounrain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za Novu muziku i Tel Quel. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Radovanović, B. (2016) Stvaralaštvo Štefana Volpea u kontekstu ustanovljenja koncepta izopačene muzike u Trećem rajhu. Artum, br. 4, 56-65. Pristupljeno 25. 1. 2017 http://147.91.75.9/manage/shares/ARTUM/ARTUM_04_2016-12.pdf
Stanković, M. (2015) Fluidni kontekst - kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije
Šuvaković, M. (2012) Trauma holokausta. Službeni Glasnik, Beograd, 181-193; M. Šuvaković: Politika i umetnost: savremena estetika, filozofija, teorija umetnosti u vremenu globalne tranzicije
Vasiljević, M. (2012) Koncept 'degeneracije muzike' - od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma. Filozofija i društvo, vol. 23, br. 3, str. 237-252
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705132R
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka