Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, br. 5, str. 100-109
Ukrotitelj(ka) zmija - intermedijalni dijalog između slikarstva Anrija Rusoa i poezije Silvije Plat
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresadacam93@gmail.com
Sažetak
Rad se bavi mogućnostima interpretacije poezije i pesničke slike kao analize dijaloga između književnosti i slikarstva. U radu se proučava pozivanje pesnikinje Silvije Plat (Sylvia Plath) na sliku Anrija Rusoa (Henri Rousseau) Ukrotiteljka zmija u pesmi Ukrotitelj zmija. Ispituje se stvaralačka nadgradnja na vanliterarni predložak, kao i vizuelni elementi, ostvareni kroz dva različita umetnička medija.
Reference
*** (1989) Biblija. Novi Sad: Dijam-m-pres, preveo Lujo Bakotić
Arnason, H.H. (2008) Istorija moderne umetnosti. Beograd: Orion art
Bašlar, G. (2005) Poetika prostora. Čačak: Gradac
Bihalji-Merin, O. (1971) Naivni umetnici sveta - istorija, sadašnjost, perspektive. Beograd: Vuk Karadžić
Brajović, T. (2000) Teorija pesničke slike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Britzolakis, C. (2001) Sylvia Plath and the Theatre of Mourning. Oxford: Clarendon Press
Constance, S. (1976) The Deathly Paradise of Sylvia Plath. Antioch Review, Vol. 34, No. 4, 469-480
Fraj, N. (2007) Anatomija kritike. Novi Sad: Nolit, prevela Gorana Raičević
Gerbran, A., Ševalije, Ž. (2009) Rečnik simbola - mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi. Novi Sad: Stylos art
Hristić, J. (1978) Klasična i savremena pesnička slika. u: Šutić Miloslav [ur.] Pesnička slika, Beograd: Nolit, 114-119
Plat, S. (2011) Rani odlazak. Beograd: Paideia, prevela Ljiljana Đurđić
Ragaišiene, I. (2000) The Closed Gardens of Art: Mythopoetic Strategies in the Poetry of Sylvia Plath. Bergen: University of Bergen
Ričards, A.A. (1978) Slika i senzacija. u: Šutić Miloslav [ur.] Pesnička slika, Beograd: Nolit, 58-60
Vallier, D. (1962) Henri Rousseau. New York: Inc. Publishers
Zivley,, Sherry, L. (2002) Sylvia Plaths Transformations of Modernist Paintings, u. College Literature, Vol. 29, No. 3, 35-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705100M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Kultura (2010)
Tarzan i James Bond
Kalpić Mladen

Psihijatrija danas (2006)
Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom
Bojanin Svetomir

Psihijatrija danas (1996)
Neuropsihološka analiza prve godine života deteta
Bojanin Svetomir S.

prikaži sve [19]