Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 13, str. 114-127
Bosna i Hercegovina i Belgija - nacionalne podjele i partijski karteli
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresavlade.simovic@fpn.unibl.org
Ključne reči: Podijeljena društva; nacionalni konflikti; nacionalno-partijski karteli; Bosna i Hercegovina; Belgija
Sažetak
Rad je komparativna analiza, koja u osnovnim crtama, markira genetiku podijeljenih društava Bosne i Hercegovine i Belgije i njihove nacionalno-partijske kartele. Teza rada je sadržana u tome da je religija, uz koju su se vezivale i socio-ekonomske konotacije, bila osnovni činilac stvaranja tri nacije u Bosni i Hercegovini i dalji faktor njihovih međusobnih sukoba. U Belgiji je, sa druge strane, jačanje distance između holandskog i francuskog jezika, između germanskog, konzervativnog sjevera i romanskog, ljevičarskog juga, bilo glavni faktor oblikovanja snažnih i sukobljenih identiteta Flamanaca i Valonaca. U ovako podijeljenim društvima nacionalne elite ostvaruju dominantnu ulogu. One stvaraju snažne partokratske sisteme i nacionalno-partijske kartele koji oblikuju sve bitnije društvene i političke procese što je slučaj Bosne i Hercegovine i Belgije.
Reference
*** Belgium's great divide. http://www.historyextra.com/belgium-divide
de Winter, L. (2006) Sixty years of party patronage in the Belgian partitocracy: Quantitative and qualitative transformations. u: Political Parties and Patronage of the Joint Seassions of Workshops of the ECPR, Nicosia
Eckstein, H. (1966) Division and cohesion in democracy: A study of Norway. Princeton: Princeton University Press
Ekmečić, M. (2007) Dugo kretanje između klanja i oranja. Beograd: Zavod za udžbenike
Eriksen, T.H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Čigoja štampa
Furnivall, J.S. (1948) Colonial policy and practice. Cambridge: Cambridge University Press
Imamović, M. (2007) Pravni položaj i unutrašnjo-pravni razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. Sarajevo: Magistrat i Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Kasapović, M. (2005) Bosna i Hercegovina - podijeljeno društvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura
Kasapović, M. (2011) Pluralno i pluralističko društvo. Političke analize, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Keating, M. (2001) So many nations, so far states: Territory and nationalism in the global era. u: Multinational Democracies, Cambrige: University Press
Kovačević, M.M. (2003) Srpski jezik i srpski jezici. Beograd: SKZ - BIGZ
Krempton, R.Dž. (2003) Balkan posle Drugog svetskog rata. Beograd: Klio
Lijphart, A. (1992) Demokracija u pluralnim društvima. Zagreb: Globus
Pugačiauskas, V. (2000) Party system in a divided society: The case of Belgium. http://www.pugaciauskas.lt/study/m2nre.html
Rocher, F., Roulland, C., Lecours, A. (2001) So many nations, so far states: Territory and nationalism in the global era. u: Multinational Democracies, Cambrige: University Press
Samardžić, B. (2015) Stazama srpskog rukopisnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Istočno Sarajevo: Prosvjeta
Simeon, R., Conway, D. (2009) Federalism and the management of conflict in multinational societies. u: Gagnon, Alain-G.; Tully, James; Gagnon, Alain-G.; Tully, James [ur.] Multinational Democracies, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 338-365
Simović, V. (2008) Predratna demokratija u bosanskom loncu. Značenja, Doboj
Simović, V. (2009) SDS u političkom životu i društvenim reformama u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1995. godine. u: Banjalučki novembarski susreti, naučni skup, Zbornik radova, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci - Filozofski fakultet
Simović, V. (2011) Političke partije u Bosni i Hercegovini. u: Država društvo i politika u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar
Simović, V. (2011) Kulturno-istorijski kontekst postdejtonske Bosne i Hercegovine kao ne/moguće države. Politeia, vol. 1, br. 2, str. 333-349
Simović, V. (2014) Prevarena demokratija - ogled o parlamentarnim političkim partijama u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1995. godine. Banja Luka: Art print
Simović, V. (2014) Religijsko oblikovanje bošnjačke nacije. Politeia, vol. 4, br. 8, str. 351-369
Simović, V. (2016) Demokratija u višenacionalnim državama - slučaj Bosne i Hercegovine. Politeia, Fakultet političkih nauka, Banja Luka
Simović, V. (2017) Političke partije i etnofederalizam u Bosni i Hercegovini i Belgiji. u: Nauka i stvarnost, skup, 20.5., Filozofski fakultet, Pale, rad je u rukopisu i čeka na objvljivanje
Stanković, M. (2014) Šesta državna reforma u Belgiji - novi, ali ne i poslednji stadijum devolucije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 115-132
Stojiljković, Z. (2006) Partijski sistem Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Tanasković, D. (2011) Neoosmanizam - Povratak Turske na Balkan. Beograd: Službeni glasnik
Tepić, I. (1988) Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima. Sarajevo: Veselin Masleša, 1856-1878
Toharudin, T. (2010) Individualism, nationalism, ethnocentrism and authoritarianism: Evidence from Flanders by means of structural equation modeling. Groningen: University of Groningen
Vasović, V. (2007) Savremene demokratije. Beograd: Službeni glasnik, tom 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1713114S
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0