Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 13, str. 154-167
Uporedna analiza medijskog diskursa i uticaj društvenog i političkog konteksta u srpskoj štampi 1904. i 1929. godine
aUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresakristinastancic89@gmail.com, aleksic.milos.85@gmail.com
Sažetak
Ovaj rad se bavi kritičkom, uporednom analizom novinskih tekstova dnevnog lista Politika, iz 1904. i 1929. godine, uz isticanje značaja političkih, istorijskih i društvenih faktora u njihovoj interpretaciji. Ukazuje se na značaj konteksta, posebno u analizi medijskog diskursa sa određene vremenske distance, identifikuju se elementi koji ulaze u sastav istog i pokazuje se kako se interpretacija teksta može značajno promeniti uvidom u njegov kontekst. Takođe, ističe se i značaj interdisciplinarne paradigme u istraživanju, odnosno interakcije više različitih disciplina prilikom bavljenja ovakvim i sličnim temama.
Reference
*** (1929) Zakon o izmenama i dopunama zakona o štampi. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, Br. 9, 11. januar
*** (1904) Zakon o štampi. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, 12. januar
*** (1925) Zakon o štampi. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, Br. 179, 8. avgust
Ahmadian, M., Farahani, E. (2014) A Critical Discourse Analysis of The Los Angeles Times and Tehran Times on the Representation of Iran’s Nuclear Program. Theory and Practice in Language Studies, 4(10):
Antić, Č. (2004) Kratka istorija Srbije 1804-2004. Beograd: Stubovi kulture
Brajović, S. (1997) Tekst i kontekst. Beograd: Prosveta
Đurić, Ž., Subotić, D. (2009) Mediji, javno mnenje i politika. Beograd: Institut za političke studije
Filipović, J. (2009) Moć reči - ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević
Hauzer, A. (2015) Socijalna istorija umetnosti i književnosti. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Knežević, Đ. (1982) Istorija 1914-1945. godine. u: Socijalistička Republika Srbija, Beograd: RO Novi dani, T. 1, 634-693
McQuail, D. (1977) The influence and effects of the mass media mass communication and society. London: Edward Arnold, 7-23
Milićević, J. (1982) Srbija 1537-1914. godine. u: Socijalistička Republika Srbija, Beograd: RO Novi dani, T.1, 581-633
Petranović, B. (1989) Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd: Nolit, treća knjiga
van Dajk, T.A. (1995) Power and the news media. u: Paletz D. [ur.] Political Communication and Action, Cresskill, NJ: Hampton Press, 9-36
Vodak, R. (2009) Critical discourse analysis: History, agenda, theory and methodology. u: Wodak R.; Meyer M. [ur.] Methods for critical discourse analysis, London: Sage, (2nd revised edition), 1-33
Žiropađa, L. (2004) Pojedinac i društveni kontekst. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pol1713154S
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0