Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 14, str. 9-22
Od metafizičkog do političkog - da li političkom kulturom Rolsov princip tolerancije zapada u moralni relativizam?
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresabojan.vranic@fpn.bg.ac.rs
Projekat:
Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države - slučaj Srbije (MPNTR - 47026)

Ključne reči: Moralni relativizam; politička kultura; Rols; politički liberalizam; metafizika; koncepti
Sažetak
Cilj ovog rada je da analizira Rolsovu koncepciju političke (javne) kulture, ispitujući da li njegovo načelo tolerancije (Politički liberalizam) zapada u moralni relativizam. Analiza se sastoji iz tri dela. Prvo, autor analizira različite kritičke pristupe Rolsovoj teoriji i pokazuje gde leži njihova greška. Drugo, autor razlučuje intelektualnu tradiciju socijalnog liberalizma iz koje je proizilazi Rolsova koncepcija, pokazujući da je on značajno primenio ključne ideje dominantne liberalne pravde Zapadnog sveta. U poslednjem delu rada nude se argumenti u prilog tezi da je Rolsova ideja političke kulture kamen temeljac pravednog društva i izvor tolerancije, čime se dodatno osnažuje ideja da Rolsova koncepcija političkog liberalizma ne zapada u moralni relativizam već je deo tradicije liberalnog pluralizma.
Reference
Berlin, I. (2002) Liberty. Oxford: Oxford University Press
Boucher, D., Vincent, A. (2000) British Idealism and Political Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press
Brecht, A. (1947) Beyond Relativism in Political Theory. American Political Science Review, 41(03): 470-488
Green, T.H. (1999) Lectures on the Principles of Political Obligation. Kitchener: Batoche Books
Hampton, J. (1995) Hobbes and the SocialContract Theory. Cambridge: Cambridge University Press
Hampton, J. (1989) Should Political Philosophy be Done Without Metaphysics?. Ethics, 99(4): 791-814
Pavićević, Đ. (2011) Pravda i politika. Beograd: Fabrika knjiga
Podunavac, M. (1998) Princip građanstva i poredak politike. Beograd: Čigoja
Podunavac, M. (2008) Politička kultura i politički odnosi. Beograd: Čigoja
Rawls, J. (1985) Justice as fairness: Political, not metaphysical. Philosophy and Public Affairs, 14(3): 223-251
Rawls, J. (1996) Political liberalism. NewYork: Columbia University Press
Rawls, J. (1971) A theory of justice. Cambridge, Mass: The Belknap Press
Strauss, L. (1988) What is Political Philosophy?. Chicago & London: Chicago University Press
Strauss, L. (1961) Relativism. u: Schoeck H., Wiggins J.W. [ur.] Relativism and the Study of Man, Princeton: Van Nostrand, pp. 13-26
Verba, S. (1965) Conclusion: Comparative political culture. u: Pye Lucian W. i Sidney Verba [ur.] Political culture and political development, Princeton, NJ: Princeton University Press, str. 512-560
Vranić, B. (2016) Democratic values, emotions and emotivism. Filozofija i društvo, vol. 27, br. 4, str. 723-738
Wolin, S.S. (2002) Politics and Vision. Princeton: Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/politeia0-15806
objavljen u SCIndeksu: 01.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (2016)
Kritika Rolsove doktrine
Nikolić-Maksimović Zorana

Gl Adv komore Vojvodine (1995)
Način funkcionisanja pojma pravne države - pravna država kao organizator paradigme
Kartag-Odri Agneš

Kultura (2015)
Džon Rols o političkoj kulturi demokratskog društva
Mladenović Ivan

prikaži sve [21]