Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 14, str. 23-41
Privredna i politička tržišta
Institut za evropske studije, Beograd

e-adresamprokop@sezampro.rs
Ključne reči: Ekonomsko tržište; političko tržište; 'Koazova teorema'; tržišna greška; državna greška
Sažetak
Svi su voljni da prihvate da ekonomska tržišta postoje. Ali, da li postoje i politička tržišta? I ako postoje, da li funkcionišu slično ili različito od ekonomskih? U tradicionalnoj političkoj teoriji nije bilo uobičajeno da se direktno razmišlja u ekonomskim terminima, mada se često govorilo da je u politici potrebno nešto dati ili uložiti da bi se dobilo nešto drugo. Mnogi od onih koji su razmišljali na taj način, verovatno nisu ni bili svesni da time upravo govore o ceni, koja i nije ništa drugo do ono što se mora uložiti da bi se dobila neka roba ili usluga. I neke druge pojave, kao što su ponašanje birača i političara, prodaja i kupovina političkih programa na političkim tržištima i trgovina glasovima, javna dobra, državna potrošnja, ukazuju na očite sličnosti u načinu kako su u tržišnoj demokratiji stvari uređene u politici i privredi. Mogućnost primene teorije cena na sferu politike i prava nije nekontroverzna, pa ću ukratko rezimirati osnovne razloge za i protiv.
Reference
Bjukenen, Dž. (2002) Granice slobode. Beograd: Dereta
Buchanan, J.M. (1975) The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. Chicago, itd: University of Chicago Press
Coase, R. H. (1994) Essays on Economics and Economists. University of Chicago Press
Coase, R.H. (1988) The firm, the market and the law. Chicago/London: The University of Chicago Press
Coase, R.H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, str. 1-44
Friedman, D. (1973) The machinery of freedom. New York: Harper & Row
Friedman, M. (1990) Free to choose. N. York i dr: Harcourt brace & Company
Friedman, M. (1992) Money mischief. Episodes in monetary history. San Diego i dr: Harcourt brace & Company
Friedman, M. (1997) Kapitalizam i sloboda. Novi Sad: Global Book
Friedman, M. (1996) Sloboda izbora - lični stav. Novi Sad: Global Book
Hazlitt, H. (1998) Ekonomija u jednoj lekciji. Novi Sad: Global Book
Karlsson, M., Troper, M., ur. (1995) Law, justice, and the state. Stuttgart: Steiner
Mitchell, W.C., Simmons, R.T. (1994) Beyond politics: Markets, welfare, and the failure of bureaucracy. San Francisco: Westview Press & Independent Institute
Mueller, D.C. (1990) Public choice II. A revised edition of Public choice. N. York i dr: Cambridge UP
Mueller, D.C., Mueller, D.C. (2009) Public choice in perspective. u: Perspectives on public choice, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 1-18
Pigou, A.C. (1920) The economics of welfare. London: MacMillan
Prokopijević, M. (1995) Secession: What matters?. u: Troper M., Karlsson M. [ur.] Law, Justice and the State: The nation, the state and democracy, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, Volume 2, p. 122-133
Prokopijević, M. (1998) Konstitucionalna ekonomija Evropske Unije. Beograd: Institut za evropske studije & Friedrich Ebert Stiftung
Prokopijević, M. (2001) Političko tržište. Beograd: Cesid
Prokopijević, M. (1998) Constitutional rules during transition. u: European public choice society, 6. konferencija, referat, Göteborg, 1-22
Prokopijević, M. (2000) Konstitucionalna ekonomija. Beograd: E Press
Roback, J. (1986) The Political Economy of Segregation: The Case of Segregated Streetcars. Journal of Economic History, 46(04): 893-917
Rothbard, M.N. (1973) For a new liberty. N. York: Macmillan
Rothbard, M.N. (1999) Šta je država uradila našem novcu?. Novi Sad: Global Book
Rowley, C.K., Schneider, F., ur. (2004) The encyclopedia of public choice. Berlin: Springer, tom I, II
Rowley, C.K., Schneider, F., ur. (2010) Readings in public choice and constitutional political economy. Berlin i dr: Springer
Tollison, R.D. (1982) Rent seeking: a survey. Kyklos, 35(4): 575-602
Tullock, G. (1965) The politics of bureaucracy. Washington: Public Affairs Press
Tullock, G. (1967) Toward a mathematics of politics. Ann Arbor: University of Michigan Press
Tullock, G. (1992) Organizacija moderne federalne države. Beograd: Institut ekonomskih nauka & Ekonomika
von Hayek, F.A. (1998) Poredak slobode. Novi Sad: Global Book
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-15963
objavljen u SCIndeksu: 01.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Pravo svojine, tržišni 'poredak' i vladavina prava u zaštiti čovekove okoline
Šević Željko

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Pravo, moral i vrlina
Peger Koler

Panoeconomicus (2007)
Privatizacija u ekonomskoj teoriji
Drakić Maja

prikaži sve [29]