Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 14, str. 113-128
Filozofsko poreklo teorije društvenog ugovora
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresatanja.todorovic@ff.uns.ac.rs
Ključne reči: Društveni ugovor; filozofija politike; Sokrat; Platon; Aristotel; sofisti
Sažetak
Autorka u radu pokazuje poreklo ideje društvenog ugovora. Grci su prvi otkrili ovu ideju u svojim mitološkim i kosmološkim predstavama. Sofisti su je razvili na temelju prirodnog prava. Negde je društveni ugovor shvaćen u jedinstvu sa prirodnim pravom, negde u suprotnosti sa njim. Sokrat ju je shvatao samo apstraktno, dok su Platon i Aristotel pokušali da razreše protivrečnosti koje su sofisti postavili. Poreklo ove ideje veoma je važno jer će se na sličnoj logici razvijati moderne i savremene teorije društvenog ugovora, iako izrasle na sasvim drugačijem običajnosnom sklopu i na potpuno drugačijem razumevanju pojma prirode.
Reference
Aristotel (1970) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Aristotel (1970) Politika. Beograd: Kultura
Bahofen, J. (2008) Prirodno pravo i istorijsko pravo. Beograd: Dosije
Dils, H. (1983) Predsokratovci fragmenti. Zagreb: Naprijed, I
Hegel, G.W.F. (1970) Istorija filozofije 2. Beograd: Kultura
Huseinov, A., Irlić, G. (1992) Istorija etike. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Kaluđerović, Ž. (2013) Pretsokratsko razumevanje pravde. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kerferd, G. B. (1953) Protagoras' Doctrine of Justice and Virtue in the ‘Protagoras’ of Plato. Journal of Hellenic Studies, 73: 42-45
Niče, F. (2011) Genealogija morala - s one strane dobra i zla. Beograd: Dereta
Nojman, F. (2013) Tipovi prirodnog prava. Beograd: Dosije
Okiljević, M. (2008) Dijalektika učenja vrline u Platonovom 'Protagori'. Arhe, vol. 5, br. 10, str. 109-122
Patočka, J. (2013) Izbor iz filozofskih spisa. Novi Sad: Akademska knjiga
Perović, M. (2004) Praktička filozofija. Novi Sad: Filozofski fakultet
Perović, M. (2001) Etika. Novi Sad: Grafomedija
Platon (1968) Protagora; Gorgija. Beograd: Kultura
Platon (2002) Država. Beograd: BIGZ
Platon (1982) Odbrana Sokratova Kriton Fedon. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Platon (2004) Zakoni. Beograd: Dereta
Rosen, F. (1973) Obligation and Friendship in Plato's Crito. Political Theory, 1(3): 307-316
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-16056
objavljen u SCIndeksu: 01.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O podeli vlasti u antičkoj Atini
Gligić Sanja

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Antički koreni savremenih shvatanja pravde
Kaluđerović Željko

Sociologija (2008)
Slobodno vrijeme i igra
Božović Ratko R.

prikaži sve [234]