Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 155-221
Lizing u zemljama zapadnog Balkana i bankrot austrijske Hipo Alpe Adrija banke
Department of Legal Studies, Central European University (CEU), Budapest, Hungary

e-adresatajtit@ceu.edu
Ključne reči: lizing (operativni; finansijski); lizing mašina; postrojenja i industrijske opreme; spasavanje banke; povraćaj poseda bez intervencije suda; pravna tehnika; finansiranje malih i srednjih preduzeća; pravna reforma
Sažetak
1. Izučavanje lizinga, kao jednog od najuspešnijih ugovora koji su dospeli u zemlje zapadnog Balkana iz Sjedinjenih Američkih Država posredstvom jednog od zapadnoevropskih pravnih sistema, zaostaje za značajem koji lizing ima, ili bi mogao da ima u ekonomijama ovih zemalja. Na primer, poslovi lizinga u ovom delu Evrope su veoma koncentrisani na putnička vozila i ostale tipove vozila, a lizing mašina, postrojenja i industrijske opreme je nerazvijen, što predstavlja problem jer je najveća prednost ovog oblika lizinga što je dostupan malim i srednjim firmama početnicama (start aps) koje nemaju šta da ponude bankama kao zalogu za kredit. Deo krivice za to se svakako može pripisati nedostacima pravne regulative i tome da lizing još uvek nije dovoljno proučen i shvaćen. 2. Članak pokušava da ispuni ovu prazninu i zbog toga što je peta po veličini banka Austrije Hipo Alpe Adrija banka, između ostalog, bankrotirala zbog problematičnih lizing poslova na zapadnom Balkanu. Ipak, cilj članka nije da se konkretni razlozi bankrotiranja Hipo banke razotkriju, jer to i nije moguće zbog nedostupnosti dokaza i materijala. Umesto toga, članak samo sugeriše da su ovi razlozi bili isti kao i oni koji se mogu identifikovati i danas oslanjajući se na uporedno pravo, doduše ne ograničavajući se samo na ta zapadnoevropska prava koja su tradicionalno služila kao modeli, nego uvidom i u pravo SAD, kao izvorište modernog tipa lizinga, i u rešenja i probleme susednih i drugih postsocijalističkih država. 3. Pored komparativnog prava, za identifikovanje glavnih problema koji su postojali krajem osamdesetih i početkom devedesetih, članak ukratko prezentira i iskustva sa uvođenjem verzije lizinga od strane jedne vojvođanske firme u doba kada nije bilo nikakve specijalne regulative o lizingu. Slučaj dobro pokazuje da je krajem osamdesetih postojalo preduzetničkog duha, privatne inicijative i interesa za uvođenjem metoda poslovanja i pravnih solucija testiranih na zapadu. Presude donete u ovim predmetima dobro pokazuju da su i sudovi bili otvoreni za novine i da su razumeli mnoge od preduslova koji su važni lizing društvima i danas. 4. Na osnovu navedenog, sledeća pitanja su identifikovana kao važna za pravilno funkcionisanje lizinga i kao preduslov za rast lizing društava, a samim tim i za rast ekonomije. Ujedno, ovi su bili najverovatnije i problemi sa kojima se Hipo Banka suočavala na Balkanu. 5. Kao prvo, ima nedoumica oko toga koji oblici lizinga treba da budu regulisani posebnim zakonima. U nekim državama regiona samo je finansijski lizing podvrgnut takvom tretmanu (npr. Srbija), nasuprot tome lex specialis u drugim državama reguliše kako finansijski tako i operativni lizing (npr. Hrvatska). Uz to, ako ih uopšte ima, i zakonske definicije lizinga se često bitno razlikuju. Ponekad su definicije toliko komplikovane da stvaraju poteškoće u praksi. 6. Naročito je u tim pravnim sistemima problematično pitanje koja su tačno prava stranaka u lizing poslovima nakon docnje, u kojima lizing nije regulisan posebnim zakonom pa se analogno primenjuju pravila o kupoprodaji (kupoprodaja sa obročnim otplatama) ili o zakupu. Pitanje je i to koja su prava davaoca lizinga tada i da li se ona mogu kumulirati, odnosno kada i pod kojim uslovima. Ovaj set problema u SAD je poznat kao doktrina izbora pravnih lekova. I pored toga što je ova doktrina u SAD izgubila na važnosti, uticala je kako na sudove tako i na zakonodavce u smislu da su znali ne samo da je jedno od krucijalnih pitanja kod ugovora o lizingu regulisanje baš prava stranaka nego i to da se to ne može rešiti arbitrerno nego uzimajući u obzir i bitne interese lizing društava. 7. Međutim, kako su već i rani vojvođanski slučajevi pokazali, jedan od najvećih problema davalaca lizinga je to da ni tada, a ni danas, nemaju pravnih mogućnosti da po docnji primaoca lizinga hitno povrate posed nad objektom lizinga. To se može učiniti samo uz pomoć suda, ali često samo nakon više godina parničenja, a za to vreme primalac lizinga ne samo da koristi predmet lizinga nego se stvar i delimično amortizuje. Primalac lizinga uz to može sakriti ili rastaviti i tako prodati predmet lizinga i time onemogućiti primaocu da ga povrati. U praksi SAD baš zato je prvobitno bilo da se predmet lizinga može čak i bez intervencije suda povratiti (self-help repossession) i ovo pravo davaoca lizinga (kao i založnih poverilaca) pravno je priznato. Evropski sistemi najčešće dozvoljavaju povraćaj samo uz pomoć sudova ili sudskih izvršilaca, postsocijalistički sistemi se isto tako ograđuju od anglosaksonskog pristupa bar na nivou prava i pravne politike. Nasuprot tome, u praksi davaoci lizinga često pribegavaju rešenjima koja su na rubu legitimnosti. Na primer, u slučaju lizinga putničkih automobila, zadrže jedan rezervni ključ, pa ako dođe do docnje, automobil jednostavno otključaju i odvezu u garažu davaoca lizinga u momentu kada se to može uraditi. 8. Kako je nerazvijenost lizinga mašina i opreme jedan od najvećih problema u regionu, članak se osvrće i na problem tzv. bezrezervno izvršujućih klauzula u kontekstu finansijskog lizinga (hell or high water clauses). Ove klauzule u praksi SAD su od presudnog značaja jer efikasno zaštićuju finansijere od prigovora vezanih za mane objekta lizinga. Kako sudovi bespogovorno priznaju ove klauzule kao sine qua non finansijskog lizinga, primaoci lizinga znaju da mane objekta lizinga niti ih oslobađaju od kontinuiranog plaćanja lizing rata, niti im omogućavaju olako blokiranje plaćanja kroz parničenje. Drugim rečima, nasuprot vojvođanskoj lizing kompaniji koja niti je mogla brzo da povrati objekte lizinga, niti se mogla odbraniti od rutinski započetih parnica koje su onemogućile kontinuiranu naplatu rata i preduzimanje izvršnih mera do okončanja parnice, u SAD i u razvijenim anglosaksonskim sistemima brzi povraćaj predmeta lizinga je ne samo moguć nego se poima kao suštinski preduslov lizing poslova. 9. Članak ujedno identifikuje faze dolaska lizinga u zemlje zapadnog Balkana i prikazuje pravo i socijalno-ekonomske prilike u njima koje su od uticaja na lizing.
Reference
*** (1999) Uniform Commercial Code. Revised Version
*** Law No 9396 of 12 May 2005 on financial leasing
*** (2008/2016) Zakon o lizingu. Službene novine Federacije BiH, br. 85, 39/00, 65/13 i 104
*** Hungarian Civil Code of 2013. u: Law No. V. of year 2013 on the Civil Code / A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, in Hungarian
*** Civil Code: Book Three on obligations. u: Title XVIII on Contract of Leasing
*** (2013) Zakon o leasingu
*** (2003) Zakon o finansijskom lizingu. (as amended)
*** Zakon o preduzećima 1989 / Enterprise Act 1989
*** Zakon o obligacionim odnosima 1978 / Act on Obligations 1978. as amended by the various successor States of the former Yugoslavia
*** (1999) The Law of Ukraine on financial leasing. 14 Jan. N 394-XIV as amended
Allcock, B.J. (2000) Explaining Yugoslavia. London: Hurst & Co
Altman, I.E., Hotchkiss, E. (2006) Corporate financial distress and bankruptcy: Predicts and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt. Wiley & Sons, 3rd ed
Beširević, V. (1989) Odgovornost za privredne prestupe i prekršaje prema odredbaman Zakona o preduzećima. Savremena praksa, vol. 24, no. 1296
Bork, R. (2017) The European Insolvency Regulation and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. International Insolvency Review, 26(3): 246-269
Bryant, C. (2010) Finance probes stretch limits of justice system. Wall Street Journal, 22 Oct. issue, at 3 (special supplement on Austria)
Burack, M.L. (1969) American Private Direct Investment in Eastern Europe: Intersection of Business Interests and Foreign Policy. Stanford Law Review, 21(4): 877
Burdick, F.M. (1918) Codifying the Law of Conditional Sales. Columbia Law Review, 18(2): 103
Dalhuisen, H.J. (2016) Dalhuisen on transnational comparative, commercial, financial and trade law. Hart, vol. III; 6th ed
del Luca, F.L., Reilly, T.M., Smith, E.E., Winship, P. (2011) Secured transactions under the uniform commercial code and international commerce. Lexis-Nexis, 2nd ed
Dobbs, B.D., Caprice, L.R. (2017) Law of remedies: Damages-equity-restitution. West, 3rd ed
Doklestić, S., Víg, Z. (2009) Enforcement of contracts in Serbia. u: Messmann S., Tajti T. [ur.] The Case Law of Central and Eastern Europe: Enforcement of Contracts, Bochum, Germany: European University Press
Duggan, A., Brown, D. (2012) Australian personal property securities law. Australia: LexisNexis Butterworths
EIB (2016) Assessment of financing needs of SMEs in the Western Balkan countries: Synthesis report. (August), (http://vienna-initiative.com/wp-content/uploads/2016/09/EIB_assessment_of_financing_needs_of_smes_in_the_western_balkans_synthesis_en_compressed.pdf)
ELFA 2017 Survey of equipment financing activity of the US equipment leasing and finance association. https://www.leasefoundation.org/wp-content/uploads/2017/07/2017sefaexecutivesummary.pdf
EU Commission (2013) State aid: Commission approves plan to orderly wind down Hypo Group Alpe Adria. Press Release, 3 Sept
Fidalgo, C.M., Pi, eiro C.L., Mangano, R. (2017) Security rights and in-solvency law in the Roman legal systems. u: Mccormack G., Bork R. [ur.] Security Rights and the European Insolvency Regulation, Cambridge: Intersentia
Flere, P. (2007) Leasing in Slovenia: The fastest growing financial service industry notwithstanding the discrepancy between theory and practice. u: Messmann S., Tajti T. [ur.] The Case Law of Central and Eastern Europe: Leasing, Piercing the Corporate Veil, Bochum, Germany: European University Press
Garner, B.A., ur. (1999) Black’s law dictionary (DeLuxe). 7th ed
Gilmore, G. (1965) Security interests in personal property. Boston, itd: Little, Brown and Co
Goode, R.M., Ziegel, S.J. (1965) Hire-Purchase and Conditional Sale - A Comparative Survey of Commonwealth and American law. UK: London, British Institute of Int 1 and Comparative Law
Gullifer, L., Payne, J. (2011) Corporate finance law: Principles and policy. Oxford-Portland: Hard Publishing, 1st ed
Harmathy, A. (1998) The EBRD model law and the Hungarian Law. u: Norton J.J., Andenas Mads [ur.] Emerging Financial Markets and Secured Transactions, London, UK: Kluwer
HETA Asset Resolution AG (2015) Annual financial report
Hete, N. (2007) Leasing in Hungary: A burgeoning business amidst of a non-regulated legal environment. u: Messmann S., Tajti T. [ur.] Case Law of Central and Eastern Europe: Leasing, Piercing the Corporate Veil, Bochum, Germany: European University Press
Hoening, C., Hammerl, C. (2014) Insolvency and Restructuring in Central & Eastern Europe. Vienna: Linde
Hoyle, M.S.W. (2006) Freezing and search orders. London: Informa, 4th ed
Iheme, C.W. (2016) Towards Reforming the Legal Framework for Secured Transactions in Nigeria. Springer
Kalss, S. (2010) Measures by the Austrian Regulatory Authorities in Response to the Financial Market Crisis. European Business Organization Law Review, 11(04): 527-548
King, B.D., Kuenzel, C., Stone, B., Knight, Jr.W.H. (1997) Commercial transactions under the uniform commercial code and other laws. Matthew Bender
Krygier, M. (2001) Transitional questions about the rule of law: why, what, and how?. East Central Europe, 28(1): 1-34
Lansferd, T. (2014) Political handbook of the world 2014. Sage & CQ Press
Leaseeurope,, Andersen, A. (1992) Leasing in Europe: Statement on Lease Accounting. London: McGraw-Hill Book Co
Mccormack, G. (2017) Security rights and insolvency law in the common law system. u: Mccormack G., Bork R. [ur.] Security Rights and the European Insolvency Regulation, Cambridge: Intersentia
Mccormack, G., Bork, R., ur. (2017) Security rights and the European insolvency regulation. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia
Messmann, S., Tajti, T. (2007) The Case Law of Central and Eastern Europe - Leasing, Piercing the Corporate Veil and the Liability of Managers & Controlling Shareholders, Privatization, Takeovers and the Problems with Collateral Law. Bochum, Germany: European University Press
Messmann, S., Tajti, T. (2009) The Case Law of Central and Eastern Europe - Enforcement of Contracts. Bochum, Germany: European University Press
Milošević, M. (2016) Prinudno izvršenje na osnovu javnobeležničke izvršne isprave. Pravni zapisi, vol. 7, br. 2, str. 271-296
Müller, M. (2014) Bankensanierung statt Bankinsolvenz: Sanierungsablauf am Beispiel der Hypo Alpe-Adria Bank AG. Hamburg: Diplomica Verlag
Neth, S. (1972) Repossession of goods: Due process for the consumer: What’s due for the creditor. Case Western Reserve Law Review, vol. 24, no. 1
Norton, J.J., Mads, A. (1998) Emerging financial markets and secured transactions. Hague-London-Boston: Kluwer Law International
Shields, M. (2014) Austria sells Hypo Balkans network to private equity firm Advent. Reuters, (23 Dec.), (http://Austria sells Hypo Balkans network to private equity firm Advent Michael Shields)
Shotter, J. (2014) Austria bad bank plan risks breaking Bloc’s budget limit. Financial Times, 11 March issue
Srdoc, N. (2017) Austria’s Hypo Group Alpe Adria: Collapse of the rule of law in Europe’s largest post-WWII banking scandal: Billions missing, culprits still at large. Huffington Post, 13 October issue, (https://www.huffingtonpost.com/entry/hypo-group-alpe-adria-collapse-of-the-rule-of-law_us_59e06ab8e4b003f-928d5e5c6)
Stănescu, C.G. (2015) Self-Help, Private Debt Collection and the Concomitant Risks. Springer
Stanford, M.J. (1987) Rapport explicatif sur le projet de convention sur le Creditbail international. Uniform Law Review, vol. 15, no. 11
Stefoff, R. (2006) The Telephone. New York: Marshall Cavendish
Stummel, D. (2003) Standardvertragsmuster - zum Handels- und Gesellschaftsrecht (Deutsch-English). München: Beck
Tajti, T. (2017) Security rights and insolvency law in the Central and Eastern European systems. u: Mccormack G., Bork R. [ur.] Security Rights and the European Insolvency Regulation, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia
Tajti, T. (2002) Viehweg’s topics, Article 9 UCC, the kautelarische Sicherheiten and the Hungarian secured transactions law reform. Vindobona J. of Int Com-mercial Law and Arbitration, vol. 6, no. 1. 1
Tajti, T. (2015) Franchise and contract asymmetry: A common Trans-Atlantic Agenda?. Loyola of Los Angeles Int & Comparative Law Review, vol. 37, no. 1. 1
Tajti, T. (2013) Systemic and Topical Mapping of the Relationship of the Draft Common Frame of Reference and Arbitration. Vilnius, Lithuania: Association of Lithuanian Serials
Thaythy, T. (2011) Konsignacija i Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo. Pravni zapisi, vol. 2, br. 2, str. 358-397
UNCITRAL (2010) Legislative guide on secured transactions. New York
Vasiljević, M.S. (1995) Trgovinsko pravo - privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vékás, L., ur. (2013) Commentary of the Civil Code / A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, 1st ed, Complex
Vilus, J., Carić, S.V., Šogorov, S.V. (1984) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Vodinelić, V.V. (2014) Čemu posesorni postupak? O razlogu posesorne zaštite državine, deo 2 - razlog sudske posesorne zaštite državine. Pravni zapisi, vol. 5, br. 1, str. 5-65
von Bar, C., Clive, E., ur. (2010) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR). Oxford University Press
White, J.J., Summers, S.R. (2010) Uniform Commercial Code. West, 6th ed
Williams, M., Lu, H., Ong, C.A. (2009) Secured Finance Law in China and Hong Kong. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Ziegel, J.S., Geva, B., Cuming, R.C.C. (1995) Commercial and consumer transactions: Cases, text and materials. Toronto: Emond Montgomery
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-16354
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0