Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 317-335
Interesi u osnovi korporativnog upravljanja - dobit akcionara versus društvena odgovornost
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadubajicidd@yahoo.com
Sažetak
U radu autor se bavi mogućnostima orijentacije između ciljeva kompanijskog poslovanja koji imaju profitni ili društveno koristan karakter. Nejasnoće i nesigurnosti koje se vezuju za pojmove 'društvena odgovornost', 'interes društva' i 'interes akcionara' prikazane su u svetlu savremenih tendencija regulisanja kompanijskih odnosa, uz osvrt na značajne pravce u teoretskim istraživanjima. Ukazuje se na sistematičnu dubinu problema izbora između dobiti akcionara i društvene odgovornosti. Nepogodnost kontraktualnih kontrolnih mehanizama zaštite interesa u kompanijskim odnosima traži balans u jasnom normiranju važnih pitanja koje problem izaziva, kao što je pitanje prioriteta interesa koji se štiti od posledica neuspešnog, odnosno lošeg korporativnog upravljanja.
Reference
*** (2011/2015) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5
*** (2006/2016) Zakon o preuzimanju akcionarskih društava. Sl. glasnik RS, br. 46, 107/09, 99/11 i 108
Armour, J., Hansmann, H., Kraakman, R. (2009) Agency problems, legal strategies and enforcement. Harvard Law School, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1436555
Branston, R., Cowling, K., Sugden, R. (2001) Corporate governance and the public interest. Warwick Economic Research Papers, http://wrap.warwick.ac.uk/1564/1/WRAP_Branston_twerp626.pdf
Brink, A. (2011) Corporate Governance and Business Ethics. Springer
Cheffins, B.R. (1997) Company law: Theory, structure and operation. Oxford
Coase, R. (1937) Nature of the firm. Economica, vol. 4, br. 5
Crane, A., Mcwilliams, A., Matten, D., Moon, J., Stegel, D. (2008) The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. New York: Oxford University Press
European Commission (2011) Green Paper: The EU corporate governance framework. COM(2011) 164 final of 5 April 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf
Freeman, E., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B., de Colle, S. (2010) Stakeholder Theory, The State of the Art. New York: Cambridge University Press
Freeman, E.R., Evan, W.M. (1990) Corporate governance: A stakeholder interpretation. Journal of Behavioral Economics, 19(4): 337-359
Friedman, M. (1962) Capitalism and freedom: Fortieth anniversary. Chicago: University of Chicago Press
Harrison, J.S., Bosse, D.A., Phillips, R.A. (2010) Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage. Strategic Management Journal, 31(1): 58-74
Hopt, K. (1992) Director’S duties to shareholders, employees, and other creditors: A view from the continent. u: Mckendrick Ewan [ur.] Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations, Oxford University Press
Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360
Jeurissen, R. (2007) Ethics and business. Royal Van Gorcum
Jovanović, Z.M. (2014) Neke kontroverze akcionarstva. u: Lazić M. [ur.] Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU - tematski zbornik radova, Niš: Pravni fakultet
Jovanović-Zattila, M. (2014) Otrovne pilule - mera odbrane od neprijateljskog preuzimanja ili demonstracija moći ciljnog društva. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 697-708
Kotz, D.M. (2015) The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism. Cambridge: Harvard University Press
Monks, R., Minow, N. (2011) Corporate Governance. John Wiley & Sons, Fifth edition
OECD (2015) G20/OECD principles of corporate governance. u: Meeting of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Ankara, September 4-5; G20 Leaders Summit, Antalya, November 15-16, https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004) Principles of corporate governance. Paris, OECD Publications, (https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf)
Prentice, D.D. (1992) Directors, creditors, and shareholders. u: Mckendrick Ewan [ur.] Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations, Oxford University Press
Rönnegard, D. (2015) The Fallacy of Corporate Moral Agency. Springer
Stout, L. (2012) The Shareholder Value Myth. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers
Vasiljević, M. (2012) Civil law and business judgment rule. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 3, str. 7-38
Vasiljević, M. (2009) Korporativno upravljanje i agencijski problemi, I deo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 5-24
Velasco, J. (2006) The Fundamental Rights of the Shareholder, University of California. Davis Law Review, vol. 40/2
Williamson, O. (1984) Corporate Governance. Yale Law Journal, 93(7): 1197
Xuereb, P. (1987) Voting rights: A comparative review. Company Lawyer, vol. 8/1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-15047
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2017)
Manjinski akcionari - opšta pitanja o definisanju pojma i mehanizmima pravne zaštite
Tasić Marija

Pravo i privreda (2020)
Privredna društva i privredno sudstvo
Vasiljević Mirko

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Korporativno upravljanje i agencijski problemi
Vasiljević Mirko

prikaži sve [34]