Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2018, br. 21, str. 37-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/TurPos1821037B

Creative Commons License 4.0
Značaj i uloga planinarstva za turističku valorizaciju prirodne i kulturne baštine Crne Gore
aUniverzitet Adriatik, Fakultet za menadžment, Herceg Novi, Crna Gora
bAkademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

Sažetak

Planinarstvo i turizam su međusobno zavisne i kompatibilne aktivnosti. Planinarstvo ima višestruku ulogu u razvoju turizma na određenoj destinaciji, bilo da se radi o specifičnim oblicima turizma ili o dopuni klasične turističke ponude. Planinarstvo je organizovana sportska djelatnost i sastavni je dio fizičke kulture. Ono se sastoji od čitavog spektra različitih sportskih disciplina od rekreativnih, preko takmičarskih do ekstremnih. Planinarske aktivnosti najčešće su vezane za putovanja van stalnog mjesta boravka i kretanje u prirodi, pa se ta putovanja mogu smatrati posebnim oblicima turizma. Pored sporskih, estetskih i zdravstvenih motiva, planinare na putovanja podstiču i kulturni, istorijski, antropološki i drugi motivi. Planinarske organizacije se staraju o izgradnji i održavanju planinarske infrastrukture koja je ujedno i turistička. Iz planinarskih organizacija dolaze planinski vodiči i spasioci bez kojih je nemoguće razvijati kvalitetnu ponudu planinskog turizma. U ovom radu se razmatra doprinos planinarstva turističkoj valorizaciji prirodne i kulturne baštine Crne Gore.

Ključne reči

planinarstvo; turizam; prirodna i kulturna baština; Crna Gora

Reference

*** (2008-2009) Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama. Službeni listu Crne Gore, br. 80/08 (2008) i 14/09 (2009)
*** (2008/2011) Zakon o planinskim stazama. Službeni list Crne Gore, br.51/08 (2008) i 53/11(2011)
Ceballos-Lascurain, H. (1991) Tourism, ecotourism and protected areas. Parks, 2(3): 31-35
Čaplar, A. (2012) Planinarski udžbenik. Zagreb: Hrvatski planinarski savez
Inskeep, E. (1994) National and Regional Tourism Planing, metrodologies and case studies. London, New York: Routledge
Kazazović, E., Čaplar, A. (2017) Planine i Planinarstvo. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Keller, K.L. (1998) Strategic brand management: Building, measuring andmanaging brand equity. Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall
Vincek, D., Jeknić, B. (2014) Veliki sportisti male varoši (Tradicija skijanja i planinarenja u Kolašinu). Kolašin: JU Centar za kulturu, fizičku kulturu i sport