Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 24, br. 1, str. 19-26
Procena priplodne vrednosti i rang bikova holštajn-frizijske rase na osobine plodnosti
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cInstitut PKB Agroekonomik, Beograd-Padinska skela

e-adresamicicnenad@hotmail.com
Projekat:
Primena novih biotehnoloških rešenja gajenja goveda, ovaca i koza u cilju dobijanja biološki vredne i zdravstveno bezbedne hrane (MPNTR - 31053)

Sažetak
U analizu je uključeno 433 prvotelke, kćeri 10 bikova, prvi put oteljene u periodu od 2007. do 2014. godine, na 6 farmi krava Poljoprivredne korporacije Beograd AD. Kao fiksni faktori u modelu, uključeni su: uticaji farme, godina telenja i sezona telenja, i kao slučajan faktor uticaj bika oca. Praćene osobine plodnosti na osnovu kojih su izračunate priplodne vrednosti su: broj dana bremenitosti, uzrast pri prvom osemenjavanju, dužina servis perioda i međutelidbeni interval. Bikovi su rangirani na osnovu pomenutih osobina, a primenom Spirmanovog koeficijenta korelacije utvrđen je stepen slaganja između rangova. Prema izračunatim priplodnim vrednostima metodom najboljih linearnih objektivnih pokazatelja (Best Linear Unbiased Prediction - BLUP) utvrđeno je da je bik otac, broj 1517 je najbolje rangiran za osobine trajanje servis perioda (-34,94 dana) i međutelidbenog intervala (-36,14 dana) u odnosu na prosek kćeri.Uticaji farme i godine telenja nisu pokazali značajnost (p>0,05) samo kod osobine trajanje bremenitosti. Uticaj sezone telenja je pokazao vrlo visoku značajnost (p<0,001) za osobine: uzrast pri prvom osemenjavanju, dužina servis perioda i međutelidbeni interval, kao i značajnost (p<0,05) na osobinu trajanje bremenitosti. Spirmanovim koeficijentom korelacije utvrđen je statistički vrlo značajan stepen slaganja između trajanja servis perioda i međutelidbenog intervala (p<0,01), dok između drugih osobina nije bilo značajnosti (p>0,05).
Reference
Ðedović, R., Bogdanović, V., Stanojević, D., Beskorovajni, R., Trivunović, S., Petrović, M., Samolovac, Lj. (2013) The assessment of the selection effects on milk traits in Black-White cattle. u: 23rd International Symposium New Technologies in Contemporary Animal Production, Novi Sad, Proceedings, 18-21
Đedović, R., Bogdanović, V., Trifunović, G., Petrović, M.D., Petrović, M.M., Stanojević, D. (2012) The effect of the level of milk yield on the reproduction traits in black and white cows. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 28, br. 3, str. 487-496
Fernando, R.L., Totir, L.R. (2002) Advances in genetic and statistical models to predict breeding values. u: 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France
Harvey, W.R. (1987) Mixed model least squares and maximum likelihood computer program: Users Guide for LSML MW and MIX MDL
Lalović, M., Pandurević, T., Janković, M. (2016) Reproduktivni pokazatelji krava na farmi Poljoprivredno dobro „Rogatica” - Borike (1). u: Zbornik radova, XXI Savetovanje o biotehnologiji, Vol. 21 (24), Čačak, Srbija, 479-484
Marković, M. (1999) Mješoviti modeli - BLUP i Animal model u procjeni oplemenjivačke vrijednosti bikova holštajn-frizijske rase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Panić, J., Vidović, V. (2006) Optimizacija modela oplemenjivačke vrednosti bikova simentalske rase. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 22, br. 5-6, str. 11-20
Perišić, P., Skalicki, Z., Petrović, M.M., Mekić, C., Đedović-Vidić, R. (2002) Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji na proizvodne osobine krava simentalske rase. Savremena poljoprivreda, vol. 51, br. 3-4, str. 97-99
Petrović, M., Bogdanović, V., Bogosavljević-Bošković, S., Rakonjac, S., Đoković, R., Petrović, M. (2016) Uticaj fiksnih i kontinuelnih ambijentalnih faktora na proizvodnju 4% mast-korigovanog mleka u prve tri laktacije kod krava simentalske rase. u: Zbornik radova, XXI Savetovanje o bio-tehnologiji, Vol 21(24): 525-533
Petrović, M.M., Sretenović, L., Pantelić, V., Aleksić, S., Miščević, B., Bogdanović, V., Ostojić, D., Petrović, M. (2006) Rezultati primene tehnologije genetskog unapređenja populacije simentalskih goveda u Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 22, br. 1-2, str. 1-8
Petrović, M.D., Đoković, R., Bogosavljević-Bošković, S., Kurčubić, V. (2006) Uticaj paragenetskih faktora na proizvodne osobine standardnih laktacija kod krava simentalske rase. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 1-2, str. 138-143
Petrović, M.D., Skalicki, Z., Bogdanović, V., Petrović, M.M., Kurčubić, V. (2005) Uticaj paragenetskih faktora na proizvodne osobine u punim laktacijama kod krava simentalske rase. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6-2, str. 7-12
Popović, N., Beskorovajni, R., Stanojević, D. (2015) Uticaj važnijih negenetskih faktora na fenotipsku varijabilnost osobina mlečnosti u populaciji crno-belih goveda. u: Zbornik naučnih radova, XX Savetovanje o bio-tehnologiji, Vol 20 (22): 449-454
Pribyl, J., Pribylova, J. (2002) Reliability of cow's breeding value for average life-time production. u: 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France
Satoh, M. (2002) Application to restricted best linear unbiased prediction of breeding values for a part of animals in population. u: 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France
Sorensen, D., Waagepetersen, R. (2002) Model selection for prediction of breeding values. u: 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France
Stanojević, D., Đedović, R., Bogdanović, V., Perišić, P., Beskorovajni, R., Popovac, M. (2013) Fenotipska i genetska povezanost osobina mlečnosti u prve tri uzastopne laktacije crno belih krava # Phenotype and genetic correlation between milk yield traits in first three consecutive lactations of black and white cows. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 19, br. 3-4, str. 17-24
Trifunović, G., Latinović, D., Skalicki, Z., Đedović, R., Perišić, P. (2002) Uticaj određenih paragenetskih faktora na osobine mlečnosti po-pulacije crno-belih krava. Biotechnology in Animal Husbandry, 18 (5-6): 43-49
Tuchscherer, A., Dietl, G., Swalve, H.H. (2002) Investigation of the residuals in mixed linear models after blup breeding value prediction using marker information. u: 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France
Vidović, V.S., Vasović, S., Lazarević, R. (1993) Ocena oplemenjivačke vrednosti bikova na osnovu potomstva koristeći BLUP i CC metod selekcije. Biotehnologija u stočarstvu, (God.9) 1/2 str. 1-6
Weigel, K.A. (2002) Prediction of international breeding values of dairy sires using individual animal performance records. u: 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1801019M
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci