Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 37, br. 1, str. 6-8
Savremeno lečenje akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom komplikovanog srčanim zastojem na terenu
aKlinički centar Srbije, Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd

e-adresadrlasica@gmail.com
Ključne reči: akutni infarkt miokarda; srčani zastoj; savremeno lečenje
Sažetak
Uvod: Najčešći uzrok mortaliteta u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom su maligni poremećaji srčanog ritma koji se uglavnom javljaju u prva četiri časa infarkta miokarda. Incidenca ventrikularne fibrilacije je najveća u ranoj fazi infarkta pa se naprasne srčane smrti najčešće dešavaju u vanbolničkim uslovima. Prikaz bolesnika: U radu je prikazan bolesnik kod koga je prva manifestacija koronarne bolesti bio infarkt miokarda sa ST elevacijom komplikovan ranom ventrikularnom fibrilacijom. Brzim merama kardiopulmonalne reanimacije uspostavljena je srčana radnja. Bolesniku je učinjena primarna perkutana intervencija u toku koje je revaskularizovana infarktna arterija. Zbog održavanja postreanimacione kome bolesniku su primenjene mere terapijske hipotermije u cilju redukcije ishemijskog oštećenja mozga. Zaključak: Bolje lečenje srčanog zastoja u vanbolničkim uslovima i brža revaskularizacija infarktne arterije su od ključnog značaja za redukciju mortaliteta u akutnom infarktu miokarda.
Reference
Belliard, G., Catez, E., Charron, C., Caille, V., Aegerter, P., Dubourg, O., Jardin, F., Vieillard-Baron, A. (2007) Efficacy of therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest due to ventricular fibrillation. Resuscitation, 75(2): 252-259
Ibanez, B., James, S., Agewall, S., i dr. (2018) 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J., Jan 7: 39(2): 119-177
Kastrati, A., Dibra, A., Spaulding, C., Laarman, G.J., Menichelli, M., Valgimigli, M., di Lorenzo, E., Kaiser, C., Tierala, I., Mehilli, J., Seyfarth, M., Varenne, O., Dirksen, M.T., Percoco, G., Varricchio, A., Pittl, U., Syvanne, M., Suttorp, M.J. (2007) Meta-analysis of randomized trials on drug-eluting stents vs. bare-metal stents in patients with acute myocardial infarction. European Heart Journal, 28(22): 2706-2713
Kern, K.B., Rahman, O. (2009) Emergent percutaneous coronary intervention for resuscitated victims of out-of-hospital cardiac arrest. Catheterization and Cardiovascular Interventions, str. NA-NA
Larsen, J.M., Ravkilde, J. (2012) Acute coronary angiography in patients resuscitated from out-of-hospital cardiac arrest-A systematic review and meta-analysis. Resuscitation, 83(12): 1427-1433
Steg, P.G., James, S.K., Atar, D., i dr. (2012) Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with STsegment elevation. Eur Heart J., 33(20): 2569-619
Wallentin, L., Becker, R.C., Budaj, A., i dr. (2009) Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med, 361(11): 1045-1057
Welsford, M., Nikolaou, N.I., Beygui, F., Bossaert, L., Ghaemmaghami, C., Nonogi, H., o'Connor Robert, E., Pichel, D.R., Scott, T., Walters, D.L., Woolfrey, K.G.H. (2015) Part 5: Acute Coronary Syndromes. Circulation, 132(16 suppl 1): S146-S176
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/siks1801006L
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2018.

Povezani članci

Vojnosanitetski pregled (2014)
Da li ima dovoljno dokaza za rutinsko korišćenje stentova obloženih lekom u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom?
Tešić Milorad, i dr.

Srce i krvni sudovi (2011)
Antitrombocitna terapija u sekundarnoj prevenciji
Aleksandrić Srđan, i dr.

Srce i krvni sudovi (2012)
Acute coronary syndromes
Knight Charles, i dr.

prikaži sve [5]