Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 37, br. 1, str. 24-26
Antitrombocitna i antikoagulantna terapija kod bolesnika sa STEMI-jem i akutnom srčanom insuficijencijom koji je na dabigatranu zbog permanentne atrijalne fibrilacije
aVojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu, Beograd + Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd

e-adresazockydr@gmail.com
Sažetak
Aorte stenoza je najčešća bolest valvula koja zahteva zamenu bilo operativnim lečenjem bilo transkateter interDvojna antitrombocitna terapija (DAPT) predstavlja terapiju koja se sastoji od aspirina i P2Y12, receptora za adenozin 5'-difosfat (ADP), lekova koji štite pacijente od tromboze stenta i glavnih neželjenih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih događaja nakon implantacije koronarnih stentova. Prikazujemo slučaj uspešne primarne perkutane koronarne intervencije (pPCI) kod pacijenta sa infarktom miokarda sa ST elevacijom i permanentnom atrijalnom fibrilacijom, koji je bilo na oralnoj antikoagulantnoj terapiji sa direktnim inhibitorom trombina Dabigatranom (Pradaxa®). Naš slučaj je pokazao primenu 2017. ESC smernica za dvojnu antitrombocitnu terapiju u koronarnoj bolesti kod pacijenata sa visokim rizikom za krvarenje. Procedura je bila uspešna i pacijent je otpušten iz bolnice u dobrom stanju bez ikakvih komplikacija.
Reference
Collet, J.P., Roffi, M., Robert, A., i dr. (2018) Case-based implementation of the 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease: The Task Force for the Management of Dual Antiplatelet Therapy in Coronary Artery Disease of the European Society of Cardiology (ESC) an. Eur Heart J, 39: e1-e33
Valgimigli, M., Bueno, H., Byrne, R.A., i dr. (2018) 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the Euro. Eur Heart J, 39: 213-254
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/siks1801024J
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2018.