Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 12 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 171-186
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801171J

Creative Commons License 4.0
Subverzije u teatru ili - misle li oni to ozbiljno?
Univerzitet u Zagrebu, Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Osamdesetih godina prošlog stoleća u Jugoslaviji dva su se kazališna kolektiva estetički i retorički izravno referirala na povijesne avangarde: Glesališče Sester Scipion Nasice - osnovano početkom 1983. u Ljubljani - reproduciranjem rituala i procedura totalitarnog režima, te recikliranjem slovenskog nacionalnog mita dijalogizira s omekšanim ali još uvijek solidnim državnim aparatom, a Montažstroj - osnovan 1989. - adoptiranjem rituala i procedura nogometne i glazbene pop-kulture korespondira s društvom koje je te fenomene angažiralo u službu rastućih nacionalizama. Postupak imitativnog pretjerivanja u teorijskom diskursu definiran je kao subverzivna afirmacija (Sorokin, Arns), a Žižek je njegovu intrigantnost objasnio strategijom nadidentifikacije (Žižek). I danas ga nalazimo u rukopisima postjugoslavenskih redatelja koji se eksplicitno bave nacionalističkim politikama i njihovim posljedicama, pa će se pomoću koncepta two-in-one Hane Arent (Hanne Arendt) pokušati obrazložiti njegova efikasnost.

Ključne reči

nad-identifikacija; two-in-one; mišljenje; djelovanje; političnost teatra

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Arendt, Hannah (1971): The Life of the Mind, New York, London, San Diego: Harcourt, Inc.
Arns, Inke, Sasse, Sylvia (2006): 'Subversive Affirmation: On Mimesis as a Strategy of Resistance', Maska br. 98-99, Ljubljana.
Čufer, Eda (2002): 'Aethletics of the eye', Maska br. 74-75, Ljubljana.
Čufer, Eda (2003): 'Between the Curtains: New Theater in Slovenia', u: Djurić, Dubravka, Šuvaković, Miško, Impossible Histories, Cambridge, London: The MIT Press.
Juniku, Agata (2013): Intervju, Dragan Živadinov - u sklopu zn.istraživanja, neobjavljeno.
Kršić, Dejan (1999): 'A Death For a Death', Frakcija br. 14, Zagreb.
Močnik, Rastko (1998): Koliko fašizma ?, prev: S. Pulig, B. Mikulić, Zagreb: Arkzin.
Žižek, Slavoj (1987): 'Pismo izdaleka', Gordogan br. 25, Zagreb.
Žižek, Slavoj (2006): 'Why are Laibach and NSK not Fascists?', Maska br. 98-99, Ljubljana.