Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 12 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 171-186
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801171J

Creative Commons License 4.0
Subverzije u teatru ili - misle li oni to ozbiljno?
Univerzitet u Zagrebu, Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Osamdesetih godina prošlog stoleća u Jugoslaviji dva su se kazališna kolektiva estetički i retorički izravno referirala na povijesne avangarde: Glesališče Sester Scipion Nasice - osnovano početkom 1983. u Ljubljani - reproduciranjem rituala i procedura totalitarnog režima, te recikliranjem slovenskog nacionalnog mita dijalogizira s omekšanim ali još uvijek solidnim državnim aparatom, a Montažstroj - osnovan 1989. - adoptiranjem rituala i procedura nogometne i glazbene pop-kulture korespondira s društvom koje je te fenomene angažiralo u službu rastućih nacionalizama. Postupak imitativnog pretjerivanja u teorijskom diskursu definiran je kao subverzivna afirmacija (Sorokin, Arns), a Žižek je njegovu intrigantnost objasnio strategijom nadidentifikacije (Žižek). I danas ga nalazimo u rukopisima postjugoslavenskih redatelja koji se eksplicitno bave nacionalističkim politikama i njihovim posljedicama, pa će se pomoću koncepta two-in-one Hane Arent (Hanne Arendt) pokušati obrazložiti njegova efikasnost.

Ključne reči

nad-identifikacija; two-in-one; mišljenje; djelovanje; političnost teatra

Reference

Arendt, H. (1971) The life of the mind. New York - London - San Diego: Harcourt Inc
Čufer, E. (2002) Aethletics of the eye. Ljubljana: Maska, br. 74-75
Čufer, E. (2003) Between the curtains: New theater in Slovenia. u: Djurić Dubravka, Šuvaković Miško [ur.] Impossible Histories, Cambridge, London: The MIT Press
Inke, A., Sasse, S. (2006) Subversive affirmation: On mimesis as a strategy of resistance. Ljubljana: Maska, br. 98-99
Juniku, A. (2013) Intervju, Dragan Živadinov - u sklopu zn. istraživanja. neobjavljeno
Kršić, D. (1999) A death for a death. Frakcija, Zagreb, br. 14
Močnik, R. (1998) Koliko fašizma?. Zagreb: Arkzin, prev: S. Pulig, B. Mikulić
Žižek, S. (1987) Pismo izdaleka. Gordogan, Zagreb, br. 25
Žižek, S. (2006) Why are Laibach and NSK not Fascists?. Maska, Ljubljana, br. 98-99