Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 36-45
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801036R

Creative Commons License 4.0
Strategije oponašanja
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Zadar, Hrvatska

Sažetak

U tradiciji prosvjetiteljstva koje smo sljedbenici, obrazovanje se svodi na kvantitativno znanje, prije svega na imenovanje i atribuciju stvari, a potom i upravljanje njima. Baratanje pojmovima, činjenicama, definicijama, omogućava nadležnost i nadzor nad stvarima. Takvo znanje posljedica je izobrazbe ili obuke, a ne obrazovanja i kao takvo nije drugo nego zaposjedanje, pa i manipuliranje stvarima. Smisao obrazovanja nije pitanje progresa: ono vodi obrnutim putem, prema izvornom značenju mimesis. U oponašanju na način mimesis nalazimo ono kvalitativno znanje što trajno određuje svaki umjetnički, filozofski, i odgojno-obrazovni rad.

Ključne reči

oponašanje; mimesis; eidos; nevino oko; kreativnost; kalokagatia

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bergson, Henri. 2000. Ogled o neposrednim datostima svijesti. Zagreb: Demetra.
Dennett, Daniel Clament. 1999. Kvajniranje qualia. Treći program/55,56. Zagreb: Hrvatski radio
Eco, Umberto. 2004. Povijest ljepote. Zagreb: HENA COM.
Gadamer, Hans-Georg. 2003. Ogledi o filozofiji umjetnosti. Zagreb: AGM.
Guénon, Réne: 2015. Vladavina kvantitete i znaci vremena. Zagreb: Zadruga Eneagram.
Huizinga, Johan. 1992. Homo ludens - o porijeklu kulture u igri. Zagreb: Naprijed.
Pejaković, Mladen. 1978. Broj iz svjetlosti - starohrvatska crkvica s. Križa u Ninu. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.
Pejaković, Mladen. 2000. Zlatni rez. Zagreb: Art studio Azinović.
Richter, Marijan. 2016. Slika između izgleda i pogleda. Zagreb: ArTresor.
Richter, Marijan. 2015. 'Metoda metafore u nastavi likovne kulture', u: Acta Iadertina 12/2, 115-125.
Richter, Marijan. 2016a 'Slika poslije naslikane slike' u: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja (Zbornik radova - 1. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Umjetnička Akademija u Osijeku, 17. i 18. listopada 2014.), 564-574
Richter, Marijan. 2016b 'Prozodija započinjanja', u: Zbornik radova Akademije umetnosti 4, 22-38.
Richter, Marijan. 2017. 'Teaching Vizual Arts - From the Innocen Eye to Immersivenest and Vice Versa', u: Journal of Elementary Education 2/3, 252-259.
Richter, Marijan. 2017. 'Nevino oko i imerzivnost - implikacije u nastavi likovne kulture'. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju (Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa u Gospiću 7. i 8. svibnja 2015.), 305-316.
Noël, Bernard. 2005. Dnevnik pogleda. Zagreb: Matica Hrvatska.
Sontag, Susan. 1071. Stilovi radikalne volje Zagreb: Mladost.
Stravinski, Igor. 2009. Poetika glazbe. Zagreb: Algoritam.
Žunec, Ozren. 1988. Mimesis. Zagreb: Latina & Graeca.