Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 46-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801046M

Creative Commons License 4.0
Spektakl kao proizvodnja vidljivog - telo, identiteti i politike na primeru skulpture Marka Kvina trudna Alison Laper
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti

Sažetak

Cilj ovog rada je analiza spektakla kao proizvodnje i proliferacije vidljivog preko koga je moguće artikulisati različite teorijske pristupe identitetima, reprezentacijama i politikama tela, a koji se konstruišu ili izvode u umetnosti. Kroz multiperspektivistički pristup analizira se skulptura Trudna Alison Laper britanskog umetnika Marka Kvina koja je u periodu od 2005. do 2012. godine bila prezentovana u tri različita konteksta. Pokazuje se da savremeni subjekt u globalizovanom svetu više ne poseduje celovit, fiksirani i jednoznačni identitet. Ovoj razgradnji su direktno doprineli složeni i neretko antagonistički sistemi značenja koji se prepliću unutar kulturalne paradigme.

Ključne reči

spektakl; identiteti; vidljivo; Mark Kvin; Alison Laper

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Batler, Džudit. 2001. Tela koja nešto znače, o diskurzivnim granicama 'pola'. Beograd: Samizdat B92.
Debor, Gi. 2003. Društvo spektakala. Beograd: Porodična biblioteka anarhija/blok 45.
Espozito, Roberto. 2008. Bíos. Biopolitics and Philosophy. London, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Fondazione Giorgio Cini. 2013. 'Exibitions. Marc Quinn,' Retrieved May 20, 2016 from the World Wide Web www.cini.it/en/events/marc-quinn-2
Foster, Hal. 1985. Recordings - Art, Spectacle, Cultural Politics, Washington: Bay Press, Seatle.
Fuko, Mišel. 2010. Spisi i razgovori. Beograd: Fedon.
Fuko, Mišel. 1983. 'Šta je autor'; u Z. Konstantinović, M. Šutić (prir.): Teorijska istraživanja 2, Mehanizmi književne komunikacije, Beograd: Rad.
Fullerton, Elizabeth. 2014. 'Young British Artist Hits Middle Age: Catching up with Marc Quinn,' the Artnews 05 Dec 2014. Retrieved May 20, 2016 from the World Wide Web http://www.artnews. com/2014/05/12/marc-quinn-as-middle-aged-young-british-artist/
Gerc, Kliford. 1998. Tumačenje kultura 1. Beograd: Biblioteka XX vek.
Hall, Stuart. 1996. 'Introduction: Who Needs ‘Identity’?'; u S. Hall, P. D. Gay, Paul Du (prir.): Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications Ltd.
Haravej, Dona. 2002. 'Manifest za kiborge'; u B. Anđelković (prir.): Uvod u feminističke teorije slike. Beograd: Centar za savremenu umetnost.
Hol, Stjuart. 2013. Mediji i moć. Loznica: Karpos.
Lukić Krstanović, Miroslava. 2010. Spektakli XX veka - muzika i moć, Beograd: SANU, Etnografski institut.
Millett-Gallant, Ann. 2010. The Disabled Body in Contemporary Art. New York: Palgrave Macmillan.
Reynolds, Nigel. 2004. 'Trafalgar gets two works for one plinth,' The Telegraph 16 Mar 2004.
Retrieved May 20, 2016 from the World Wide Web https://www.telegraph.co.uk/news/ uknews/1456955/Trafalgar-gets-two-works-for-one-plinth.html
Russo, Mary. 1994. The Female Grotesque: Risk, Excess and Modernity. New York: Routledge.
Ryan, Frances. 2012. 'Paralympics opening ceremony - review,' The Guardian 30 Aug 2012. Retrieved May 20, 2016 from the World Wide Web
Sullivan, Nikki, Murray, Samantha. 2009. Somatechnics Queering the Technologisation of Bodies. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
Šekspir, Viljem. 1966. 'Bura'; u Z. Milosavljević (prir.): Celokupna dela Viljema Šekspira 1. Beograd: Kultura.