Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:7
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 135-147
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801135I

Creative Commons License 4.0
Muzički potencijali govora u delu Sekvenca III Lučana Berija
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

Sažetak

U tekstu je obrazložen način na koji je Lučano Berio tretirao literarnu komponentu u kompoziciji Sekvenca III. Pritom se nastojalo da se pronađu uzori, koji su Berija, potencijalno, inspirisali na ,,poigravanje' sa odabranim poetskim delom. Karakterističan način na koji je italijanski kompozitor radio sa rečima, oduzimajući im status nosilaca značenja, zahtevao je uključivanje drugih kodova komunikacije, kao što su isticanje melodijsko-ritmičkih potencijala govora, te gest i mimika. Zbog svih specifičnosti Beriove kompozicije, ispituje se mogućnost njenog svrstavanja u praksu performativnih žanrova.

Ključne reči

Lučano Berio; Sekvenca III; tekstualna fragmentacija; značenje; nova vokalnost

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Berberian, Cathy. 2016. ,,The New Vocality in Contemporary Music (1966)', u: Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality, 47-49.
Crnjanski, Nataša. 2010. ,,Od gesta do značenja u muzici - kroki teorije o muzičkom gestu', u: Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 43, 23-32.
Danuser, Hermann. 2007. Glazba 20. stoleća. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo.
Edwards, Patti Yvonne. 2004. Luciano Berio’s Sequenza III: the Use of Vocal Gesture and the Genre of the Mad Scene. Denton: University of North Texas.
Halfyard, K. Janet. 2007. Berio’s Sequenzas: Essays on Performance, Composition and Analysis. Farnham: Ashgate Publishing.
Judkin, Džeremi. 2003. Muzika u srednjovekovnoj Evropi. Beograd: Clio.
Lešić, Zdenko. 2008. Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik.
Moses, Annika. 2016. The New Vocality. 20. 01. 2018.
Osmond-Smith, David (ed). 1985. Luciano Berio: Two Interviews with Rossana Dalmonte and Balint Andras Varga. London: Marion Boyars Publishers.
Ramazzotti, Marinella. 2010. ,,Luciano Berio’s Sequenza III: From Electronic Modulation to Extended Vocal Technique', u: Ex Tempore. A Journal of Compositional and Theoretical Research in Music, 15 (1), 81-96.
Soder, Aidan. 2008. Sprechstimme in Arnold Schoenberg’s Pierrot Lunaire. Wales: The Edwin Mellen Press.
Szombathy, Bálint. 1998. ,,Umetnički performans: umetnost živosti i nomadizma', u: Strategije novog teatra: zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 3. INFANT-a, 105-111.
Šuvaković, Miško. 1997. ,,Postmoderni performans', u: Strategije novog teatra: zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 2. INFANT-a, 9-19.
Šuvaković, Miško. 1999. Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. Beograd /Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti/Prometej.
Todorović, Predrag. 2012. ,,Dadaizam i avangardizam', u: Književna istorija, 44 (148), 779- 787.
Veselinović-Hofman, Mirjana. 1997. Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska.