Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 148-157
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801148E

Creative Commons License 4.0
Značaj priručnika za gitaru Georgija Milanovića i Ivana Padoveca u muzičkoj pedagogiji i metodici nastave gitare na južnoslovenskom prostoru
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija, Katedra za teorijsku nastavu, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Sažetak

U petoj deceniji 19. vijeka prvi put su se na južnoslovenskom prostoru pojavila dva priručnika, dvije škole za gitaru - rukopisno izdanje Georgija Milanovića u Srbiji i štampano izdanje hrvatskog kompozitora Ivana Padoveca, izdato u Beču. Komparativnom analizom ovih priručnika ustanovljeno je da sadrže osnovna metodička uputstva za učenje tehnike sviranja u maniru do tada u Evropi štampanih priručnika za gitaru. Objašnjeni su osnovni teorijski pojmovi iz oblasti melodike, ritma, tempa, dinamike, agogike i ornamentike i na taj način predstavljaju i priručnike teorije muzike za muzičare amatere. Primjeri namjenjeni tehničkom usavršavanju u sviranju instrumenta imaju melodijske i harmonske karakteristike klasičnog harmonskog stila u tonalitetima pogodnim za sviranje gitare. U istorijskom kontekstu, ova dva priručnika predstavljaju začetke metodike nastave gitare na južnoslovenskom prostoru.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Aguado, Dionisio. 1825. Escuela de guitarra. Madrid: en la imprenta que fue de Fuentenebro.
Bathioli, Franz. 1827. Gemeinnützige Guitareschule oder gründlicher und vollständiger Unterricht in der Kunst die Guitare nach der neuesten Methode spielen zu erlernen, nebst einer kurzen Anleitung im Singen. Wien: Ant.Diabelli und Comp.
Bortolazzi, Bartolomeo. 1837. Neue theoretische und practische Guitarre-Schule, oder: gründlicher und vollständiger Unterricht, die Gitarre nach einer leichten und faßlichen Methode gut und richtig spielen zu lernen. Wien: den Tobias Haslinger, Graben Nr.572, im Hause der ersten österreichischen Sparcaffe.
Carulli, Ferdinand. 1850. Metodo Completo per Chitarra. Milano: Elluca.
Coste, Napoleon. 1851. Methode complete pour la Guitare par Ferdinand Sor. Paris: par Schonenberger.
Ćerimagić, Halid. 1981. Gitara i gitaristi, pregled istorije gitare. Sarajevo: OUR 'Dječija i omladinska štampa', Oslobođenje, redakcija 'Vesele sveske'.
Despić, Dejan. 1997. Teorija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Dojčinović, Uroš. 2012. Gitara na Balkanu, od prvih tragova do 1914. Beograd: Prosveta.
Drobni, Ivana. 2008. Metodičke osnove vokalno-instrumentalne nastave. Beograd: Zavod za udžbenike.
Ferandier, Fernando. 1816. Arte de tocar guitarra espanola por musica, Segunda edicion. Madrid: En la imprenta de la Vuida de Aznar.
Giuliani, Mauro. 1812. Studio per la Chitarra, Seconda Edicione originale con spiegazione in italiano, francese e tedesco. Vienna: Artaria e Comp.
Kuhač, Franjo. 1893. Ilirski glazbenici. Zagreb: Izdanje Matice Hrvatske, Tisak Karla Albrechta.
Kuhač, Franjo. 1904. Moj rad. Popis literarnih i glazbenih radnja od god. 1852-1904 . Zagreb: Tisak Antuna Scholza.
Milanović, Georgije. 1842. Najnovija i najprva Škola za gitar. Novi Sad: rukopis.
Milanović, Georgije. 2017. Škola za gitar (1842). Priredili: Uroš Dojčinović, Dragan Sudimac. Novi Sad: Prometej.
Molino, Francois. 1814. Nouvelle Methode Complette pour Guitare ou Lyre dédiée a madame la Duchesse de Dalberg, Paris: Chez Gambaro, au Magasin de Musique et d‘Instruments, Rue Croix des Petits Champs, No.42.
Padovec, Ivan. 1842. Theoretisch-practische Guitar-schule. Wien: Werner & Comp.
Stahuljak, Milan. 1928. 'Iz kitaraškago svijeta', u: Sveta Cecilija, godište 22, broj 2. Zagreb: Tisak 'Nadbiskupske tiskare'.
Vasiljević, Zorislava. 2000. Rat za srpsku muzičku pismenost, od Milovuka do Mokranjca. Beograd: Prosveta.