Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
2018, br. 53, str. 29-37
Superpozicija - SP: 304 / 04 G.Z.
Klinički centar Vojvodine, Centar za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku, Novi Sad

e-adresasandortakac54@gmail.com
Sažetak
Superimpozicija lobanje i fotografije lica je najčešći metod kojim se nepoznate lobanje identifikuju, obzirom da se fotografija pokojnika lako može nabaviti od njegove porodice. Lobanje su slikane pod istim uglom kao što su i glave na životnoj fotografiji. Korektno pozicioniranje lobanje na stalku i proporcionalno uvećanje slike lobanje sa fotografijom lica predstavlja najdelikatniji deo rada. U radu je korišćen kompjuterski program Adobe®Photoshop® 7.0. Digitalizovane fotografije lobanje i lica su nakon unošenja u kompjuter superponirane jedna na drugu i prikazane na monitoru u cilju utvrđivanja njihove moguće podudarnosti ili isključivosti. Posebna pažnja je data podudaranju istih antropometrijskih tačaka lobanje i lica kao i praćenju njihovih kontura. Proces preklapanja lobanje i fotografije obično započinje postavljanjem očiju u pravilan položaj u odnosu na koštane orbite. Lobanja ne sme biti šira niti duža od mekih tkiva na fotografiji, a brada, usta, nos, uši itd., moraju biti na svom određenom položaju. Evidentirane su sve poteškoće koje prate izradu superpozicije sa posebnim osvrtom na kritički aspekt i vrednovanje rezultata rada kod pozitivne i negativne superpozicije. Ukazano je i na društvenu opravdanost ove metode identifikacije kako na državnom tako i na međudržavnom nivou (Interpol). Rad je bogato ilustrovan slikama koje prikazuju sve etape rada hronološkim i logičkim redom. Rad predstavlja jedan od prvih prikaza superpozicije u našoj zemlji.
Reference
Bajnoczky, I. (1994) A video-szuperprojekciós eljárás bizonyító értéke az egyedi személyazonosításban. Pecs, kandidátusi értekezés
Balneva, T.S., Veselovskaja, E.V., Lebedinskaja, G.V., Pestrjakov, A.P. (1988) Antropologičeskie tipii drevnego naselenija na territorii SSSR. Moskva, itd: Nauka
Delfino, V.P., Vacca, E., Potente, F., Lettini, T., Colonna, M. (1993) Shape analytical morphometriin computer-aided skull identification via video superimposition. u: Iscan M.Y., Helmer R.P. [ur.] Forensic analysis of the skull: Craniofacial analysis, reconstruction, and identification, New York: Wiley-liss, str. 131-159
Eckert, W.G., Teixeira, W.R. (1985) The identification of Josef Mengele. A triumph of international cooperation. Am J Forensic Med Pathol, 6(3): 188-91
Gatliff, B.P. (1984) Facial sculpture on the skull for identification. Am J Forensic Med Pathol, 5(4): 327-32
George, M.R. (1987) The lateral craniographic method of facial reconstruction. J Forensic Sci, vol. 32, br. 5, str. 1305-1330
Gerasimov, M.M. (1955) Vosstanovljenie lica po čerepu / Wiederherstellung des Gesichts auf Grund des Schädels. Moskva: Akademija nauk
Goyne, T.E.W. (1982) Reconstructing the face from the scull as a means of identification. Med Leg Bull, Jan.-Feb., 31(1), 1-16
Hunger, H., Leopold, D. (1978) Personenerkennung durch Superprojektion. u: Hunger H. i Leopold D. [ur.] Identification, Heidelberg-Leipzig: Barth Verlag, str. 263-86
Iscan, M.Y., Helmer, R.P., ur. (1993) Forensic analysis of the skull. New York: Wiley Liss
Iten, P.X. (1987) Identification of skulls by video superimposition. J Forensic Sci, 32(1): 173-88
Jordanov, J.A. (1981) Vuzstanovjavane na glavata po čerepa. Sofija: Bulgarskata Akademije na Naukite
Kiszely, I. (1976) Az arc rekonstrukcioja. u: Sirok, csontok, emberek, Budapest: Gondolat, vol. 2, str. 239-251
Krogman, W. (1973) The human skeleton in forensic medicine. Springfield, IL: Charles C. Thomas
Takač, Š. (1990) Rekonstrukcija lica na osnovu kostiju lobanje kao sredstvo identifikacije. Novi Sad: Medicinski fakultet, Magistarski rad
Takač, Š., Budakov, B. (2007) Forenzična antropologija i identifikacija. u: Tasić M. i dr. [ur.] Sudska medicina, Novi Sad: Zmaj, str. 423-439
Takač, Š. (2005) Superpozicija - SP 777/88 B.M. u: International Symposium on Morphological Sciences (XVIII), June, Abstract Book, Belgrade: Academy of Sciences and Arts, 210
Takač, Š. (2006) Superimpozicija - SP 925/04 Đ.M. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 439-452
Takač, Š. (2005) Superpozicija - SP 123/87 M.N. u: Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije (ADJ) sa međunarodnim učešćem (XLIV), Brus, 1-4 jun, Program izbornik rezimea, 92
Takač, Š. (2007) Superpozicija - SP 123/85 Š.K. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 179-196
Takač, Š. (2007) Superimposition: SP 123/85 Š.K. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 197-210
Takač, Š., Nikolić, S., Milošević, M. (2008) Identifikacija lica metodom kompjuterizovane superpozicije - prikaz metoda i dva slučaja. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 136, br. 1-2, str. 38-45
Takač, Š. (2007) Identifikacija lica metodom kompjuterizovane superpozicije. Novi Sad, doktorska disertacija
Taylor, K.T. (2001) Forensic art and illustration. Boca Raton - London - New York - Washington: CRC Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gads53-16924
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka