Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:69
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:68
članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2018, br. 53, str. 39-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/01/2019
doi: 10.5937/gads53-17025
Creative Commons License 4.0
Osnovne karakteristike sportskog turizma
Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd

e-adresa: ivanovski@hotmail.com

Sažetak

Jedna od karakteristika savremenog turizma jeste da sve češći motiv za putovanja biva upravo sport u smislu sopstvenog učestvovanja kao faktor aktivnog odmora. Uloga sporta u turizmu danas je potpuno izmenjena, tako da sportski turizam u novije vreme predstavlja jedan specifičan odnos dveju međusobno zavisnih pojava, sporta i turizma. U tom smislu, sport je postao veoma važan sadržaj boravka, u kojem turisti bivaju učesnici različitih sportskih aktivnosti, poput skijanja, plivanja, jedrenja, splavarenja i sl.

Ključne reči

sportski turizam; rekreacija; sport i turizam

Reference

Ivanovski, A. (2014) Animacija programima rekreativnih aktivnosti u turizmu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Ivanovski, A., Mitić, D. (2012) Animator in tourism. Brasov: Editura Universitatii Transilvania Din Brasov
Ivanovski, A., Mitić, D., Prebeg, G., Dimitrijević, M. (2013) Dnevna animacija programima rekreativnih aktivnosti u turizmu. u: Hotelplan 2013, The fifth international biennial congress, contemporary trends in the hospitality industry, Beograd: Visoka Hotelijerska škola strukovnih studija, 642-650
Jajić, J., Tišma, S., Perić, D. (2015) Značaj fitnes kampova za razvoj sportskog turizma. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Jovanović, V. (2013) Tematski turizam. Beograd: Univerzitet Singidunum
Klarić, D. (2012) Sportski turizam na Crnogorskom primorju. Budva, Herceg Novi: Fakultet za menadžment
Mikalački, M. (2012) Sportska rekreacija. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Relac, M., Bartoluci, M. (1987) Turizam i sportska rekreacija. Zagreb: Informator
Relac, M. (1979) Sportska rekreacija u turizmu. Zagreb: Sportska tribina