Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
2018, br. 53, str. 55-60
Transverzalna analiza skoliotičnih poremećaja kod mlađih adolescentkinja urbane i ruralne životne sredine
aCenter for Preventive Corrective Gymnastics 'Turn', Nikšić, Montenegro
bFaculty of Sports and Physical Education of the University of Montenegro, Montenegro
cUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresaveselinj@ac.me
Sažetak
Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje frekvencije, težine, strukture i eventualnih razlika u prisutnosti skoliotičnih poremećaja na kičmenom stubu, kod djevojčica urbane i ruralne životne sredine u Crnoj Gori. Istraživanjem transverzalnog tipa obuhvaćeno je 155 ispitanica, i to 77 iz urbane i 78 iz ruralne životne sredine, prosječne starosti 13,7 godina. Analiza skoliotičnih poremećaja izvršena je primjenom više kombinovanih tehnika i metoda mjerenja: metode somatoskopije, metode mjerenja pomoću viska i lenjira, testa 'voljne' kontrakcije mišića, testa podizanja ruke na konkavnoj strani tijela, Adamsovog testa i testa položaja u visu (Koturović i Jeričević, 1998; Živković, 1988; Radisavljević, 2001; Jovović, 2008). Za sve primijenjene posturalne varijable i njihove varijacije izračunate su distribucije frekvencija prekidnih statističkih serija. Razlike između subuzoraka ispitanica su testirane pomoću hikvadrat (c2) testa. Rezultati istraživanja su pokazali da je frekvencija skoliotičnih poremećaja u značajnoj mjeri zastupljena kod mlađih adolescentkinja u Crnoj Gori. Između ispitanica urbane i rurarlne životne sredine nijesu utvrđene razlike na statistički značajnom nivou. Istraživanje je pokazalo da kod oba subuzorka daleko najveći procenat devijacija čine funkcionalni poremećaji koji se adekvatnim tjelesnim tretmanom mogu vrlo uspješno otkloniti.
Reference
Đonović, N., Ilić, M., Damjanov, V., Jovanović, B. (2008) Skolioza kod školske djece na teritoriji grada Kragujevca. Medicinski časopis, 1: 34-38
Fošnarič, S., Smrečnik, I.D. (2007) Physical overburderening of pupils with the weigh of school bags during the period of passing from eight year primary school to nine year primary school. Informatologia, 40: 207-210
Jandrić, S. (2012) Idiopatske skolioze. Medicinski pregled, vol. 65, br. 1-2, str. 35-40
Jovović, V., Čanjak, R. (2012) Učestalost i struktura posturalnih poremećaja kod učenika mlađeg adolescentnog doba u Crnoj Gori. u: Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Zbornik radova, Banja Luka, str. 113-119
Jovović, V., Čanjak, R. (2016) Opterećenost učenika prvog i drugog razreda osnovne škole sa školskom torbom. u: LIV Kongres Antropološkog društva Srbije, sa međunarodnim učešćem, Program i izvodi saopštenja, 1-4. jun 2016., Sremski Karlovci, str. 86
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Jovović, V., Čanjak, R. (2014) Analiza statusa kičmenog stuba u frontalnoj ravni kod adolescenata ruralne i urbane životne sredine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 49, str. 11-17
Jovović, V., Čanjak, R. (2011) Oscilacije devijacija kičmenog stuba kod školske djece zavisno od uzrasnog doba. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 369-376
Karaleić, S. (2006) Posturalni status učenika višeg osnovnoškolskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 257-260
Koturović, Lj., Jeričević, D. (1988) Korektivna gimnastika. Beograd: IGRO 'Sportska knjiga'
Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić, D. (1995) Ocenjivanje pravilnog držanja tela studenata Novosadskog univerziteta. Fizička kultura, Podgorica, 1-2:73-76
Krsmanović, T., Krulanović, R., Andrašić, S. (2010) Posturalni status i antropometrijske karakteristike 20-godišnjih studentkinja. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 391-395
Lafond, D., Descarreaux, M., Normand, M.C., Harrison, D.E. (2007) Postural development in school children: A cross-sectional study. Retrieved february 23, 2007, from http://www.chiroandosteo.eom/content/15/l/l
Paušić, J., Kujundžić, H., Mihalj, N. (2009) Povezanost bolnog sindroma kralježnice i težine školske torbe u djece razredne nastave. u: 18. Ljetnja škola kineziologa Republike Hrvatske, Zbornik radova, 207-213
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Velitčenko, K.V. (1993) Fizkul'tura bez travm. Moskva: Biblioteka učitelja fizičeskoj kuljturi
Watson, K.D., Papageorgiou, A.C., Jones, G.T., Taylor, S., Symmons, D.P.M., Silman, A.J., Macfarlane, G.J. (2002) Low back pain in schoolchildren: Occurrence and characteristics. Pain, 97(1-2): 87-92
Živković, D. (1998) Teorija i metodika korektivne gimnastike. Niš: Samostalno izdanje autora / SIA
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gads53-17713
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka