Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
2018, br. 53, str. 71-77
Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresamarkovukicevic84@gmail.com
Sažetak
Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li postoji razlika u posturalnom statusu dece mlađeg školskog uzrasta različitih društvenih sredina. Ukupan uzorak ispitanika bio je 120 učenika prvih razreda, uzrasta 7 godina (± 6 meseci), od čega je 60 dece iz urbane sredine (Novi Sad), a 60 iz ruralne sredine (Krupanj). Rezultati su pokazali da je u poslednjih nekoliko godina sedentarni način života, pored urbane sredine, uzeo dosta maha i u ruralnim sredinama, što se može primetiti po sve lošijem posturalnom statusu dece mlađeg školskog uzrasta ovih sredina.
Reference
Jevremović, M. (2013) Uporedna analiza posturalnog statusa dece predškolskog uzrasta dve različite sredine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Diplomski rad
Jovović, V., Čanjak, R. (2011) Oscilacije devijacija kičmenog stuba kod školske djece zavisno od uzrasnog doba. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 369-376
Protić-Gava, B., Bošković, K. (2008) Povezanost između drţanja karlice i donjih ekstremiteta dece mlađeg školskog uzrasta. Medical Rehabilitation Clinic, 2-3, 421-426
Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010) Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 375-383
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Šćepanović, T., Protić-Gava, B., Dimitrić, G., Batez, M. (2011) Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 377-381
Živković, D., Milenković, S., Drobnjak, D. (2004) Stanje posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta dece mladeg školskog uzrasta u opštnama Zaječar, Kruševac i Čačak. Sport Mont, 2-3/II: 421-426
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gads53-17760
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka