Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 2, str. 293-323
Izvanredni otkaz ugovora o radu u pravu Republike Hrvatske
aMinistarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Split
bOpćinski sud, Split, Hrvatska

e-adresadjuras@mup.hr, Ivana.ErcegCuric@osst.pravosudje.hr
Ključne reči: izvanredni otkaz; poslodavac; prestanak radnog odnosa; povreda radne obveze; radnik; ugovor o radu
Sažetak
U radu se navode i opisuju pravila kojima se regulira institut izvanrednog otkaza ugovora o radu u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Uz pojedine zakonske odredbe navode se stajališta pravne teorije i sudske prakse. Uvodno se navode odredbe o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, te ukazuje na propise koji se, uz Zakon o radu, primjenjuju na navedenu materiju. Središnji dio rada opisuje razloge za izvanredno otkazivanje ugovora o radu, rokove i postupak koji se mora poštivati radi davanja takvog otkaza, te pravila koja reguliraju pravnu zaštitu stranke kojoj se otkazuje ugovor o radu. Posebno se ističe da za davanje izvanrednog otkaza, osim postojanja opravdanog razloga, treba utvrditi i nemogućnost nastavka radnog odnosa. Zaključak autora je da je izvanredni otkaz ugovora o radu krajnja mjera kojom se razrješava konflikt ugovornih stranaka, te da je bitno poštivati propisana pravila radi zaštite interesa obiju stranaka ugovora o radu, kao i pratiti i primjenjivati sudsku praksu o praktičnim pitanjima navedenog pravnog instituta.
Reference
*** (1990/2014) Ustav Republike Hrvatske. NN, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14
*** (2017) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. NN, br. 16
*** (1997/2006) Zakon o kaznenom postupku. NN, br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 115/06
*** (2008/2017) Zakon o kaznenom postupku. NN, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17
*** (2013/2018) Zakon o mirovinskom osiguranju. NN, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18
*** (2005/2018) Zakon o obveznim odnosima. NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18
*** (2016) Izbor odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske. NN, Zagreb, Garačić, A. (ur.), br. 2/15, Zagreb, NN
*** (2017) Izbor odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske. NN, Zagreb, Garačić, A. (ur.), br. 1/16
*** (2017) Izbor odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske. NN, Zagreb, Garačić, A. (ur.), br. 2/16, Zagreb, NN
*** (1997) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. NN - Međunarodni ugovori, br. 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10
*** (1991/2014) Zakon o parničnom postupku. NN, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14
*** (2013) Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad. NN, br 130
*** (2016) Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti. NN, br. 37
*** (2003) Zakon o privatnoj zaštiti. NN, br. 68/03, 31/10, 139/10
*** (2014/2017) Zakon o radu. Narodne novine, br. 93, 121
*** (2014) Zakon o zaštiti na radu. NN, br. 71, 118, 151
Bego, T. (2016) Izvanredni otkaz ugovora o radu u praksi. Radno pravo, 2
Bijelić, A. (2017) Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu - analiza sudske prakse. Hrvatska pravna revija, 3
Bilić, A., Buklijaš, B. (2006) Međunarodno radno pravo, uz poseban osvrt na međunarodnu organizaciju rada. Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Bulka, Z. (2006) Alkoholiziranost radnika kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. Hrvatska pravna revija, 5
Crnić, I. (2013) Otkaz ugovora o radu. Zagreb: Organizator
Ćupurdija, M. (2016) Otkaz ugovora o radu - o nekim teorijskim i praktičnim dvojbama. u: Radno pravo, 10
Dugonjić, S. (2016) Prestanak ugovora o radu odlukom nadležnog suda. Računovodstvo i financije, 4
Ferić, M. (2016) Gubitak povjerenja kao razlog za izvanredni otkaz - prikaz kroz sudsku praksu. Računovodstvo i financije, 2
Ferić, M. (2016) Izvanredni otkaz ugovora o radu. Računovodstvo i financije, 1
Gović, I., Marinković-Drača,, Milković, D. (2010) Zakon o radu. Zagreb: TEB
Grgurev, I. (2007) Ugovor o radu. u: Potočnjak Ž. [ur.] Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Zagreb
Jelinović, V. (2016) Izvanredni otkaz ugovora o radu. Financije, pravo i porezi, 9
Laleta, S. (2011) Prestanak ugovora o radu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorska disertacija
Milaković, G. (2016) Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza. Radno pravo, 10
Moslavac, B. (2015) Izvanredni otkaz zbog određivanja istražnog zatvora radniku. Informator, 6354
Općinski i Županijski sud u Splitu Izvorna (neobjavljena) sudska praksa
Pezo, I. (2015) Izvanredni otkaz ugovora o radu izjavljen poslodavcu od strane radnika. Hrvatska pravna revija, 3
Pezo, I. (2006) Razlozi za otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu. Zagreb: Rosip
Potočnjak, Ž. (1999) Sudjelovanje zaposleničkog vijeća u postupku otkazivanja ugovora o radu. Pravo i porezi, 3
Potočnjak, Ž. (2007) Prestanak ugovora o radu. u: Potočnjak Ž. [ur.] Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Zagreb
Ravnić, A. (2004) Osnove radnog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Ruždjak, M. (2005) Prestanak radnog odnosa. u: Poslovni zbornik, Zagreb
Šumelj, A. (2001) Izvanredni otkaz ugovora o radu. Hrvatska pravna revija, 4
Tintić, N. (1972) Radni odnosi (II). u: Radno i socijalno pravo, Zagreb: Narodne novine
Učur, M. (2001) Radno pravo. Rijeka: Express digitalni tisak
Učur, M. (2016) Sindikalni povjerenici i radnička vijeća - uređenje odnosa i radnopravna zaštita. Radno pravo, 12
Zlatović, D., Malenica, I. (2013) Novo hrvatsko radno pravo. Rijeka: Libertin naklada
Zlatović, D. (2016) Odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne kao razlog za izvanredni otkaz. Financije, pravo i porezi, 10
Zlatović, D. (2006) Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Odvjetnik, 3-4
Zlatović, D. (2011) Zaštita poslovne tajne i povjerljivih podataka u radnom odnosu prema novom hrvatskom radnom pravu. Glasnik prava, 3
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-18255
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Osobno uvjetovani otkaz u zakonodavstvu i praksi Republike Hrvatske
Juras Damir, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2021)
Prestanak radnog odnosa na inicijativu poslodavca
Kostić Milan M.

Strani pravni život (2015)
Posledice pokretanja krivičnog postupka na radni odnos zaposlenog
Rajić Jovana