Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 14, str. 1-13
Važnost dobro osmišljene komunikacije između turističkih vodiča i izletnika tokom organizovanih tura u Crnoj Gori
Univerzitet Mediteran Podgorica,Fakultet za ekonomiju i biznis, Crna Gora
Ključne reči: ekonomija doživljaja; iskusni turisti; komunikacije vještine; turistički vodič; imidž destinacije
Sažetak
Tokom posljednjih godina turizam sve više asociramo sa ekonomijom doživljaja. Nije dovoljno osmisliti samo jedan doživljaj jer ne može da zadovolji iskusne turiste čiji zahtjevi postaju sve heterogeniji. Različita interesovanja nastavljaju da učvršćuju potrebu za selektivnim vidovima turizma koji pružaju šarenoliku paletu iskustava kreiranih srazmjerno željama različitih ciljnih grupa turista. Raznovrsnost turističke ponude na malom geografskom području čini Crnu Goru interesantnom za turiste sa različitih geografskih, emitivnih i jezičkih područja. Pored drugih selektivnih vidova turizma, izletnički turizam takođe dolazi do izražaja u destinaciji. Upoznavanje sa destinacijom kroz različite sadržaje pruža gostima mogućnost da na jedan zanimljiv, aktivan i edukativan način saznaju šta čini destinaciju autentičnom. Kakav će prvi utisak destinacija ostvariti zavisi od komunikacionih vještina turističkih radnika. Upravo u ovakvoj situaciji sve više dolazi do izražaja uloga turističkih vodiča i njihovih komunikacionih vještina u kreiranju prijatne atmosfere za posjetioce i dobrog imidža date destinacije. Naročito kada je riječ o posjetiocima kojima je Crna Gora kao destinacija relativno nepoznata, potreba za komunikacijom sa domicilnim stanovništvom dobija na značaju. Upravo u ovoj situaciji turistički vodič može da predstavlja idealan most u povezivanju ljudi, životnih stilova i kultura korišćenjem svog znanja, iskustva i komunikacionih vještina u kreiranju prijatnih uspomena i jačanju pozitivne reputacije destinacije.
Reference
Albu, C.E., Cuza, A.I. (2015) Intercultural Communication in Tourism. Cross-Cultural Management Journal, 1 (7), str. 7-14
Bareza, S., Kalinić, M., Tomašević, A. (2017) Briga o gostu. Zagreb: British Council, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
Blichfeldt, B.S. (2017) Strategic Communication in Tourism: Background conceptualizations. Denmark: Centre for Tourism, Innovation and Culture
Carnegie, D. (2016) Quick and Easy Way to Effective Speaking. New Delhi: Dimond Book Press
Çetı̇nkaya, M.Y., Öter, Z. (2016) Role of tour guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on re-visiting Intention: a research in Istanbul. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(1): 40-54
Chilembwe, J., Mweiwa, V. (2014) Tour Guides: Are they Tourism Promoters anDevelopers?. International Journal of Research in Business Management, 2 (9), str. 29-46
Lacmanović, D., Bulatović, I. (2014) Faktori zadovoljstva posjetilaca Nacionalnog parka 'Skadarsko jezero' - Crna Gora u marketing planiranju održivog turizma. Ekonomski izazovi, vol. 3, br. 6, str. 1-20
Lehman, C.M. (2015) Poslovna komunikacija. Beograd: Data Status
Pireira, A. (2015) Tour Guides & Destination Image: Evidence From Portugal. Journal of Tourism and Hospitality Management, 3 (7-8), str. 129-150
Rouse, M., Rouse, S. (2005) Poslovne komunikacije. Zagreb
Vincent, P. (2009) Tourist guiding techniques. Papa New Guinea: Tourism Promotion Authority
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1814001P
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2019)
Vrednovanje ekoloških efekata
Popović Milenko

FU: Econ&Organization (2010)
Komuniciranje imidža i konkurentska prednost preduzeća
Miletić Slavomir

J Process Man, New Technol (2013)
Current trends in hospitality industry
Batinić Ivica