Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 1, str. 27-31
Analiza i predviđanje kretanja proizvodnje jabuke u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresalmirjana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)
This paper is part of the research project 114-451-2601/2016-3: Analysis of production and economic results of business entities in the agriculture and food industry of the AP Vojvodina, financed by the Provincial Secretariat for Science and Technological Development

Sažetak
U radu su analizirane kvantitativne promene u kapacitetima i ostvarenoj proizvodnji jabuke u Srbiji, u periodu 1980-2016. godine. Na osnovu analize, predviđanja i poređenja date su ocene stanja i perspektive razvoja proizvodnje jabuke u Srbiji. Analiza proizvodnih parametara jabuke u posmatranom periodu izvedena je na osnovu deskriptivne statistike, dok su za predviđanje korišćeni ARIMA modeli. U proseku za analizirani period (1980-2016) ukupan broj rodnih stabala jabuke u Srbiji je iznosio 16 miliona i ispoljava tendenciju povećanja (stopa promene 2,20%). Slična tendencija kretanja ukupnih rodnih stabala jabuke je uočena i u kraćim vremenskim periodima, s napomenom, da je intenzitet povećanja rodnih stabala najizraženiji u periodu 2005-2016. godine (stopa promene 1,58%).Učešće jabuke u ukupnim rodnim stablima u Srbiji se povećava sa 13,7% u 1980. godini, na 30,2% u poslednjoj analiziranoj godini. U ispitivanom periodu, ukupna proizvodnja jabuke iznosila je 247.753 tone sa tendencijom povećanja po prosečnoj godišnjoj stopi promene od 1,20%. Posmatrano po kraćim vremenskim periodima, proizvodnju jabuke u Srbiji karakteriše nešto veća varijabilnost i razlićite tendencije u pojedinim periodima. Učešće jabuke u ukupnoj proizvodnji voća u Srbiji se povećava sa 20,3% u 1980. godini, na 28,5% u poslednjoj analiziranoj godini. Predviđene vrednosti pokazuju da će se tendencija povećanja posmatranih pojava iz analiziranog perioda nastaviti i u periodu predviđanja. Na kraju predikcionog perioda, ukupan broj rodnih stabala biće na nivou od oko 25 miliona, a očekivana proizvodnja jabuke oko 340.000 tona.
Reference
Awal, M.A., Siddique, M.A.B. (2011) Rice Production In Bangladesh Employing By Arima Model. Bangladesh Journal of Agricultural Research, 36(1): 51-62
Box, G.E. P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. (2013) Time Series Analysis, Forecasting and Control. New York: John Wiley & Sons
Falak, S., Eatzaz, A. (2008) Forecasting Wheat Production in Pakistan. Lahore Journal of Economics, 13 (1): 57-85
Hamjah, M.A. (2014) Forecasting Major Fruit Crops Productions in Bangladesh Using Box-Jenkins ARIMA Model. Journal of Economics and Sustainable Development, 5 (7): 96-107
Keserović, Z., Gvozdenović, D., Magazin, N., Milić, B. (2007) Integral Production of Fruits. Journal Economics of Agriculture, 54 (2): 149-160
Keserović, Z., Magazin, N. (2014) Fruit growing in Serbia - State and Prospects. u: Closing Conference, Utilisation of the Census of Agriculture 2012 data in analysing status of agriculture and agricultural policy making in the Republic of Serbia, 192-228
Lukač-Bulatović, M. (2014) Ekonomska efikasnost proizvodnje i prerade voća. Monografija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Milić, D., Bulatović, M., Kukić, Đ. (2005) Assessing the economic efficiency of building plantation apple fruits. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 118-120
Novković, N., Nikolić, Đ.E., Šomođi, Š., Aleksić, Lj., Rodić, V. (1992) Predviđanje kretanja osnovnih elemenata proizvodnje kukuruza u Vojvodini. Agroekonomika, 21(22): 48-63
Novković, N. (2003) Planiranje i projektovanje u poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Novković, N., Mutavdžič, B., Šomođi, Š. (2010) Models for Forecasting in Vegetable Production. Scientific Journal 'School of Business', 7 (3): 41-49
Novković, N., Mutavdžić, B., Radojević, V. (2006) Changes in animal production in Vojvodina, at the beginning of XXI centuries. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 1-2, str. 14-20
Rahman, N.M.F. (2010) Forecasting of boro rice production in Bangladesh: An ARIMA approach. Journal of the Bangladesh Agricultural University, 8(1): 103-112
Sharma, A., Belwal, O., Sharma, S.K., Sharma, S. (2014) Forecasting area and production of apple in Himachal Pradesh using ARIMA model. International Journal of Farm Sciences, 4(4): 212-224
Suleman, N., Sarprong, S. (2012) Forecasting Milled Rice Production in Ghana Using Box-Jenkins Approach. International Journal of Agricultural Management & Development, 2 (2): 79-84
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1901027L
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2019.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2015)
Analiza i predviđanje cene paradajza u Srbiji
Ivanišević Dragan, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2019)
Forecasting corn production indicators in the Republic of Srpska
Nedeljković Miroslav, i dr.

J Proc Ener Agri (2016)
Analiza i predviđanje cena i pariteta cena pšenice i kukuruza u Srbiji
Mutavdžić Beba, i dr.

prikaži sve [4]