Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 37, br. 2, str. 64-68
Rezultati lečenja srčane slabosti resinhronizacionom pejsmejker terapijom
aGeneral hospital Vrbas
bGeneral hospital Požarevac
Ključne reči: srčana slabost; resinhronizaciona pejsmejker terapija
Sažetak
Uvod: Resinhronizaciona terapija sistolne srčane slabosti , (CRT), poboljšava simptome sistolne srčane slabosti, funkcionalnu sposobnost i kvalitet života, smanjuje smrtnost i produžava očekivani životni vek. Cilj: Cilj ove studije bilo je praćenje rezultata lečenja sistolne srčane slabosti, pomoću CRT-a, najmanje 12 meseci posle implantacije. Metode: Analiza je bila retrospektivna i prikazuje efekte terapije CRT om kod 105 pacijenata (77 muškaraca), srednje starosti 63 ± 8,7, godina, širine QRS kompleksa 159,1 ± 23,1 msec, NYHA klase II, III i ambulatorne klase IV, sa optimalnom medikamentoznom terapijom. 36 ispitanika je imalo srčanu slabost kao posledicu ishemijske kardiomiopatije / prethodni infarkt je imalo 25 pacijenata (23,8%), a 69 ispitanika sistolnu srčanu slabost neishemijske geneze. Retrospektivnom analizom ostvarenom uvidom u istorije bolesti, kartone kontrolnih pregleda i EHO bazu Pejsmejker centra KCS u Beogradu, te podatke dobijene u telefonskom kontaktu sa ispitanicima, poređeni su rezultati efikasnosti ove terapije . Kao parametre pozitivnog kliničkog odgovora na CRT uzeli smo: • Smanjenje NYHA klase srčane slabosti za 1 klasu ili više • Povećanje pređene distance u 6/minutnom testu hodanja po ravnom za više od 20% • Smanjenje doze diuretika u terapiji • Smanjenjen broja hospitalizacija • Porast EFLK za više od 5 % Rezultati: 12 meseci posle implantacije CRT-a, postojalo je statistički značajno smanjene širine QRS kompleksa, NYHA funkcionalne klase, kao i produženje pređene distance u šestominutnom testu hoda po ravnom 6MHWT, poboljšanje ejekcione frakcje leve komore (LVEF%.) Postignuta je statistički značajna razlika u broju hospitalizacija pre i posle intervencije, značajno smanjena potreba za uzimanjem diuretika. 60% pacijenata je odgovorilo na CRT, 15% pripada grupi super-respondera, a 25 % su bili neresponderi na CRT. Zaključak: Zahvaljujući primeni CRT-a, poboljšan je klinički status, smanjena je smrtnost, poboljšan kvalitet života bolesnika sa simptomatskom sistolnom srčanom slabošću.
Reference
Alonso, C. (2009) In the field of cardiac resynchronization therapy is left ventricular pacing via the coronary sinus a mature technique. Europace, 11(5): 544-545
Auricchio, A., Prinzen, F.W. (2008) Cardiac Resynchronization Therapy. Journal of the American College of Cardiology, 51(15): 1463-1465
Milašinović, G. (2010) Dodatna elektroda za stimulaciju LK kod bolesnika sa implantiranim resinhronizacionim pejsmejkerima i defibrilatorima. 7-12, Rad uže specijalizacije
Sefereovic, P.M. (2012) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje srčane insuficijencije
Yamashita, S., Fukuzawa, K., Yoshida, A., Itoh, M., Imamura, K., Fujiwara, R., Suzuki, A., Nakanishi, T., Matsumoto, A., Kanda, G., Kiuchi, K., Shimane, A., Okajima, K., Tanaka, H., Hirata, K. (2015) The effectiveness of cardiac resynchronization therapy for patients with New York Heart Association class IV non-ambulatory heart failure. Journal of Arrhythmia, 31(4): 221-225
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/siks1802064D
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka