Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 7-39
Tegoban put ka ustavnoj vladavini - srpski ustavni razvitak u prvoj polovini devetnaestoga veka
nema

e-adresadragoljub.popovic@gmx.net
Sažetak
Srpski ustavni razvitak u prvoj polovini devetnaestoga veka bio je kompleksan i odvijao se naglo. Početak procesa seže u vreme sredinom tridesetih, kad je Srbima u beogradskom pašaluku sultanovim aktom bila zajemčena autonomija. Srbi su pojam "nezavisimog vnutrenjeg pravlenija", koje im je bilo podareno, protumačili tako da su ovlašćeni da sebi donesu ustav. Miloševa okolina je počela da se bavi tim pitanjem u okolnostima kad u vazalnom knjaževstvu nije bilo obrazovanih pravnika. Počelo se ugledanjem na strane uzore, ali su nam ti uzori, kao i način na koji su prilagođavani srpskim prilikama do danas ostali nepoznati. Pored sačuvanih srpskih dokumenata ostalo je i svedočanstvo jednog francuskog diplomate, koji je opravdano primetio kako oni koji su zaduženi za rad na ustavnim nacrtima u stvari nedovoljno razumeju materiju kojom se bave. Takav početak razvitka, koji pada u tridesete godine devetnaestoga veka, stoji u snažnom i upečatljivom kontrastu sa situacijom u četrdesetim godinama, kao i onom s početka pedesetih istoga stoleća, kad se u Srbiji ustalila pravna nastava. Profesori prava, koji su bili korifeji srpske pravne nauke, prenosili su svojim slušaocima, makar i za kratko vreme koliko su se bavili profesurom, saznanja i zaključke do kojih je tad dolazila evropska nauka. Njihovo podučavanje nije se povodilo za pozitivnim srpskim pravom, niti je bilo zasnovano na tekstovima ustava koji su važili u Srbiji. Pravna misao je htela napred i bila je ispred pozitivnog prava. Između ova dva ekstrema stoji komplikovana pripovest o donošenju dva ustava u Kneževini Srbiji i sačinjavanju jednog ustavnog nacrta za Srpsku Vojvodinu. Ideje koje su među srpski narod, a posebno u njegove obrazovane slojeve, dolazile sa Zapada ostavljale su trag koji se može pratiti ako se kao putokaz uzmu najvažniji ustavni koncepti kao što su osnovna prava, podela vlasti i vladavina prava. Za svaki od ovih se može ustanoviti posebna linija razvitka, ma koliko da su se one među sobom preplitale. Osnovna ili ljudska prava su najpre posmatrana kao kolektivna, da bi se docnije razvilo shvatanje o individualnim pravima. Do kraja proučavanog razdoblja u srpske ustavne tekstove nisu prodrla politička prava. Podela vlasti je najviše zaokupljala duhove zbog značaja toga koncepta za organizaciju vlasti. Vidljiv trag ideje o podeli vlasti nalazi se već u prvom ustavu za Kneževinu Srbiju od 1835. godine da bi 1848, u nacrtu ustava za Srpsku Vojvodovinu, ta zamisao došla do zaokruženog izraza. Najzad, vladavina prava je najkomplikovaniji koncept, koji predstavlja srž konstitucionalizma. Iako izrekom predviđena u ustavnim tekstovima, vladavina prava je najteže krčila put i u prvoj polovini devetnaestoga veka nije uspevala da se ustali i postavi na sigurne temelje. Članak ima zadatak da pruži sintetički pogled na razvitak srpske ustavne misli i prakse u prvoj polovini devetnaestoga veka i zbog toga je smešten u postojeće stanje razvitka naših istraživanja ustavne prošlosti srpskoga naroda. U tom okviru se javlja sučeljavanje dvaju osnovnih stavova, od kojih bi se jedan uslovno rečeno mogao zvati romantičnim, a drugi kritičkim. Autor članka je sticajem okolnosti bio u prilici da u razmaku od osamnaest godina, jednom u Srbiji, a drugi put u Francuskoj, bude član komisija za odbranu doktorskih teza koje su u kritičkoj misli o srpskom ustavnom razvitku označile prekretnicu.
Reference
*** Novine Srbske
Gavrilović, M. (1908) Miloš Obrenović. Beograd, knj. I
Gavrilović, M. (1926) Suspendovanje prvoga srpskog ustava. u: Iz nove srpske istorije, Beograd, 203
Jevtić, D., Popović, D. (2003) Narodna pravna istorija. Beograd
Jovanović, S. (1990) Jovan Hadžić. u: Političke i pravne rasprave, Beograd, I-III
Kandić, Lj. (1972) Položaj sovjeta po ustavnim projektima i ustavima u prvoj polovini XIX veka do ustavobranitelja. Istorijski glasnik, 1
Kandić, L. (1972) Neobjavljeni nacrti Ustava u Srbiji u prvoj polovini XIX veka. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5-6
Karadžić, V. (1985) Istorijski spisi. Beograd
Karadžić-Stefanović, V. (1969) Prvi i drugi srpski ustanak - život i običaji naroda srpskog. Novi Sad-Beograd
Krkljuš, Lj. (1990) Proekt Ustava za Vojvodovinu Srbsku Stefana Radičevića. u: Ustavni razvitak Srbije u XIX i početkom XX veka - zbornik radova, Beograd: SANU
Kunibert, B. (1901) Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića 1804-1850. Beograd
Lukić, R.D. (1957) Jovan Sterija Popović - profesor Prirodnog prava na Liceju. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 5, br. 1, str. 1-14
Ljušić, R. (1986) Kneževina Srbija (1830-1839). Beograd
Marković, B.S. (1977) Dimitrije Matić - lik jednog pravnika. Beograd
Matić, D. (1851) Načela umnog državnog prava. Beograd
Matić, D. (1851) Javno pravo Knjažestva Srbije. Beograd
Milićević, M.Đ. (1888) Pomenik. Beograd
Nenadović, M. (1969) Memoari. Novi Sad-Beograd
Novaković, S. (1894) Srbija u godini 1834 - pisma grofa Boa-le-Konta De Rinjiju, ministru inostranih dela u Parizu, o tadašnjem stanju u Srbiji. Spomenik Srpske kraljevske akademije, Beograd, XXIV
Popović, D. (1996) Položaj građanina u srpskim ustavima (1835-1903). u: Obradović, K., Paunović, M. [ur.] Pravo ljudskih prava - nove teme, Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 182-202
Popović, D. (1996) Prapočetak srpskoga parlamentarizma. Beograd
Popović, D. (2001) Dimitrije Davidović - od narodne k pojedinačnoj slobodi. u: Trkulja, J., Popović, D. [ur.] Liberalna misao u Srbiji - prilozi istoriji liberalizma od kraja 18. do sredine 20. veka, Beograd
Popović, D. (2004) Sretenjski ustav - oruđe vladavine i vesnik slobode. u: Ustav Knjažestva Serbije, Beograd: SANU
Popović, D. (2014) Les droits fondamentaux dans les deux premières constitutions serbes (1835 et 1838). Etudes balkaniques, 19-20/2013-2014
Popović, D. (2017) The Dawn of Human Rights in Serbian Legal Thought. u: Simon, T. [ur.] Konflikt und Koexistenz -Die Rechtsordnungen Südost Europas im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Band II
Popović, J.S. (1995) Prirodno pravo. Novi Sad
Popović-Obradović, O. (2013) The Parliamentary System in Serbia. Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, translated by Branka Magaš
Prodanović, J. (1936) Ustavni razvitak i ustavne borbe u Srbiji. Beograd
Radičević, S. (1849) Proekt ustava za Vojvodovinu Srbsku sa državoslovnim primetbama. Zemun
Zöpfl, H. (1841) Grundsätze des allgemeinen und des konstitutionel-monarchischen Staatsrechts. Heidelberg
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-21917
objavljen u SCIndeksu: 13.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Sretenjski ustav - 175 godina posle
Avramović Sima

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Garašaninovi nacrti ustavnog uređenja Srbije u XIX veku
Kandić Ljubica

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Doctrinal reception of European (Roman) law tradition in post-Ottoman Serbia
Bujuklić Žika

prikaži sve [24]