Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Artefact
2019, vol. 5, br. 1, str. 63-81
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/12/2019
doi: 10.5937/artefact5-19206
Creative Commons License 4.0
Ikonostas Crkve Svetog Luke u Kupinovu kao prilog proučavanju slikarskog opusa Jakova Orfelina
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: yukimomochi@gmail.com

Sažetak

U vreme kada je na Zapadu zlatna epoha baroka već bila na izmaku, u Srbiji je ona tek počela da se razvija, posebno u sakralnoj umetnosti. Slikarstvo ranog baroka nije stvarala homogena grupa slikara. Razvijalo se pod rusko-ukrajinskim, južno balkanskim i uticajima koji su polako pristizali iz zapadnoevropskih centara umetnosti, a nova barokna shvatanja započela su izvođenjem zidnog slikarstva u novopodignutim srpskim crkvama. Analizom istoriografskih podataka, može se uopštavati dalji razvoj barokne sakralne umetnosti, koja sada dobija odlike visokog baroka, a koju odražava čvršća kulturna orijentacija ka Beču, crkvene i školske reforme. Srpsko slikarstvo poslednjih decenija 18. veka predstavljalo je skup raznorodnih shvatanja, ali su u osnovi preovlađivale likovne formulacije vodećeg majstora kasno baroknog eklekticizma Jakova Orfelina, koji je svojom ličnošću i delom dao duhovni pečat našoj kulturi epohe prosvećenosti. Savremena tumačenja crkvenog slikarstva našla su prisustvo u delima Jakova Orfelina, koji će pod uticajem prosvetiteljstva starozavetnu i novozavetnu tematiku tumačiti u okvirima istorijskog slikarstva. Upravo je ikonostas rokajnog stila Crkve Svetog Luke u Kupinovu, koji je oslikao Jakov Orfelin u pozno baroknom - rokajnom maniru, sa izvanrednom portretskom obradom likova i najfinijim kolorističkim rešenjima, primer nove orijentacije srpskog slikarstva 18. veka i, kao takav, reprezentativan primer kulturnog nasleđa epohe koja je značajan segment srpske kulturne baštine.

Ključne reči

Crkva Svetog Luke u Kupinovu; Jakov Orfelin; ikonostas; srpsko slikarstvo 18. veka

Reference

Ajzenberg, A. (2007) Stilovi. Beograd: Prosveta
Grujić, R. (1939) Duhovni život. Novi Sad: Vojvodina, I
Kostić, M. (2007) Jakov Orfelin i njegovo doba. Novi Sad: Galerija Matice srpske
Kovačević, N. (1995) Tajna živopisanja. Beograd: Plato
Lesek, M. (1977) Obrež, Novi Sad - popis slikarskih i vajarskih dela u društvenoj i privatnoj svojini na području Srema. III
Lesek, M. (1981) Rezbarija ikonostasa crkve Sv. Arhanđela Gavrila u Molovinu. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodina, X
Lesek, M. (1990) Ikonostas Jakova Orfelina u manastiru Grgetegu. Novi Sad: Manastir Grgeteg, prilozi monografiji
Matić, V. (1981) Crkva svetog Luke u Kupinovu. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, 10, 41
Medaković, D. (1980) Srpska umetnost u XVIII veku. Beograd: SKZ
Popović, D.J. (1950) Srbi u Sremu od 1736/37. godine - istorija naselja i stanovništva. Beograd: SAN
Timotijević, M. (1996) Srpsko barokno slikarstvo. Novi Sad: Matica srpska
Vasić, P. (1971) Doba baroka - studije i članci. Beograd: Umetnička akademija
Vuksan, B. (2016) Barokne teme srpskog ikonostasa 18. veka. Novi Sad: Platoneum