Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Artefact
2019, vol. 5, br. 1, str. 83-101
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/12/2019
doi: 10.5937/artefact5-19499
Creative Commons License 4.0
Prilog proučavanju tradicionalne mongolske jurte i njene primene
Američki univerzitet u Kurdistanu, Fakultet umetnosti i nauke, Duhok, Irak

e-adresa: s.prvanov@gmail.com

Sažetak

Jurta je mobilna, stambena jedinica kružne osnove, izgrađena od rebara fleksibilnog drveta i pokrivena filcom. Ona predstavlja veoma snažan i pouzdan tip šatora. Jurte su primarni tip stanovanja u centralnoj Aziji, posebno Mongoliji, već hiljadama godina, u gotovo istom obliku kao što postoje i danas. Na periferijama velikih gradova, poput prestonice Ulan Batora (Ulaanbaatar) i Darkkana (Darkhan), nalaze se neformalna na-selja, "ger okruzi", u kojima živi 40% ukupne populacije. Jurte u ger okruzima su retko povezane gradskim vodovodom i kanalizacijom, tako da su stanovnici tih zajednica prinuđeni da se međusobno organizuju radi rešavanja ovih potreba. Tradicionalne jurte su održive strukture, vrlo dobro prilagodljive za nomadska društva, ali, kada se nalaze u gradovima visoke urbane gustine, u neplaniranim i neformalnim naseljima, one stvaraju probleme kao što su zagađenje vazduha i okoline. Ovaj prilog predstavlja sveobuhvatno istraživanje o jurt stanovanju u Mongoliji i prezentaciju nalaza o stambenim uslovima u ger-okrugu grada Ulan Batora tokom perioda od 2013. do 2015. godine. Prilog se bavi i temama kao što su razvoj jurti u skladu sa održivim parametrima, očuvanje kulturnih vrednosti i tradicionalnog graditeljstva. Budući da je izbeglička kriza poslednjih godina privukla veliku svetsku pažnju, mongolsku jurtu takođe treba posmatrati i kao potencijalno rešenje za izbeglička skloništa i jednu od opcija za izgradnju većih mobilnih stambenih jedinica.

Ključne reči

Mongolska arhitektura; ger-četvrti; neformalna naselja; nomadski šatori; izbeglička skloništa; tradicionalna arhitektura

Reference

Andrews, P.A. (1999) Felt Tents and Pavilions. London: Melisende, pp. 8-10
Andrews, P.A. (1996) Nomad Tent Types in the Middle East. Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag, pp. 35-37
Bawden, A. (2015) Mongolian English Dictionary. Abingdon Oxford: Routledge, p. 67
Bezertinov, R. (2000) Deities. u: Tengrianizm-Religion of Túrks and Mongols, Naberezhnye Chelny (Tatarstan): Naberezhnye Chelny, Chapter III, pp. 71-95
Engel, E.D. (2015) Ulaanbaatar's GerDistrict Issues: Changes and Attitudes. Vermont: Donald B. Watt Library
Galkin, M. (1968) From Ethnographical and historical materials on Central Asia and the Orenburg edge. Saint Petersburg: Vtorago Otdiel, pp. 45-47
Golden, P. (1992) An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, pp.120-126
Hildinger, E. (2014) The Story of the Mongols: Whom We Call the Tartars. Wellesley MA: Branden Books, pp. 58-60
Ivanovich, R.S. (1970) Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen. Oakland, CA: University of California Press, pp. 26-28
Jabi, W. (2013) Parametric Design for Architecture. London: Laurence King
Jackson, P. (1990) The Mission of Friar William of Rubruck. His journey to the court of the Great Khan Möngke 1253-1255. The Hakluyt Society, pp. 12-16
King, P. (2001) A complete guide to making a Mongolian Ger. Bristol, Mulberry House: Eco-Logic Books
Levine, M., Rassamakin, Y., Kislenko, A., Tatarintseva, N. (1999) Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe. Cambridge: McDonald Institute Monograph, pp. 12-20
Marincola, J.M. (2003) Herodotus, the Histories. Penguin Books, Books 1 and 4, pp. 120-124
Marsh, P.K. (2004) The Horse-head Fiddle and the Cosmopolitan Reimagination of Tradition in Mongolia. Abingdonon-Thames: Routledge
Master Planning Agency (2014) Ulaanbaatar 2020 Master Plan and Develpment Approaches for 2030. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/UBMasterPlanTechnicalSummary.pdf
Namba, W.M., Fridman, N., Jane, E. (2004) Shamanism: An Encyclopedia of World Beliefs, Practices and Culture. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, pp.12-16
The Asia Foundation (2006) Ger Area Development. Ulaanbaatar: Mongolian Marketing Counsulting Group 'MMCG' LLC
UNCHR The U.N.Refugee Agency (2014) Emergency Handbook. Geneva