Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2019, vol. 67, br. 4, str. 4-10
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 03/01/2020
doi: 10.5937/tekstind1904004G
Creative Commons License 4.0
Selekcija termoplastične međupostave u industriji odeće
aUniversity "Goce Delcev" - Shtip, Faculty of Technology, Shtip, North Macedonia
bUniversity "St. Kiril and Metodij", Faculty of Technology and Metallurgy, Skopje, North Macedonia

e-adresa: saska.golomeova@ugd.edu.mk

Sažetak

Cilj ovog rada je selekcija termoplastične međupostave u proizvodnji muških košulja. Selekcija se zasniva na jačinu spoja između tkanine i međupostave kao ključne karakteristike koja određuje kvalitet termoplastične međupostave. Jačina spoja ispitivana je nakon postupka fiksiranja i nakon pet ciklusa pranja. Za termofiksiranje tkanine korišćene su tri različite međupostave, različitih proizvođača i različitih karakteristika.

Ključne reči

Termoplastična međupostava; jačina spoja; ortogonalni niz

Reference

Aldrich, W., Aldrich, J. (2007) Fabric, Form and Flat Pattern Cutting. United Kingdom: Blackwell Publishing
ASTM International (2003) Standard Test Method for Bonded, Fused and Laminated Apparel Fabric. ASTM D 2724
Cooklin, G., Hayes, S.G., McLoughlin, J.J. (2006) Introduction to clothing manufacture. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing
Cooklin, G. (1990) Fusing Technology. United Kingdom: Textile Institute
Demboski, G., Mangovska, B. (1993) Vlijanie na parametrite na frontalno fiksiranje vrz jačinata na lepenje na osnovnata tkaenina i meѓupostavata. Tekstilstvo, 3-4,. 115
Golomeova, S. (2011) Selection of supplier and quality of support materials in clothing production. Skopje: UKIM-Faculty of Technology and Metallurgy, master thesis
Tyler, J.D. (2008) Carr and Lathman's Technology of Clothing Manufacture. Oxford: Blackwell Publishing